Náttúruvísindabraut

Á náttúruvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda. Brautin er góður undirbúningur undir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum og heilbrigðisvísindum.

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að: 

 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda
 • beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun
 • geta fjallað um og tekið þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • geta nýtt sér kunnáttu sína í náttúru- og raunvísindum í mögulegri framtíðarþróun
 • takast á við frekara nám, einkum í stærðfræði, náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum og heilbrigðisvísindum.

 

Námsgrein

Kjarni

1. ár

2. ár

3. ár

Íslenska

22

ÍSLE2MB05

ÍSLE2MN05

ÍSLE3BF05

TJÁN2TJ02
eða ÍSLE2TJ02

ÍSLE3BS05

Stærðfræði

25

STÆR2GN05

STÆR2LH05

STÆR3VH05

STÆR3FD05

STÆR3DÓ05

Norðurlandamál

7

DANS2ML03

DANS2LR04

 

 

Enska

15

ENSK2AM05

ENSK2UK05

ENSK3AC05

 

Þriðja mál

15

FRAN1FA05/
ÞÝSK1ÞA05

FRAN1FB05/
ÞÝSK1ÞB05

FRAN1FC05/
ÞÝSK1ÞC05

 

Félagsvísindi

6

FÉLV1SJ06

 

 

Saga

10

SAGA1MU05

SAGA2MN05

 

Eðlisfræði

10

 

EÐLI2GR05

EÐLI3RS05

Efnafræði

15

EFNA2AT02

EFNA2MH03

EFNA2EH05

EFNA3JL05

Jarðfræði

10

 

 

JARÐ2AJ05

JARÐ3KJ05

Líffræði

10

 

 

LÍFF2GR05

LÍFF3LE05

Íþróttir/Heilsa, lífstíll

6

ÍÞRÓ1GL01
eða HEIL1HG01

ÍÞRÓ1GH01
eða HEIL1HL01

ÍÞRÓ2LC01
eða HEIL2HH01

ÍÞRÓ2LD01
eða HEIL2LÆ01

ÍÞRÓ2AL01

ÍÞRÓ2AH01

Nýnemafræðsla

1

NÝNE1NÝ01

 

 

 

 

 

Náms- og starfsval


2

 

 

 

 

 

NÁMS1NS02

Lokaverkefni

3

 

 

 

 

LOKA3LH03
eða ÍSLE3LV03

Kjarni

157

61

59

37

Val

43

5

8

30

Einingar alls

200

67

66

67

 


Kjarninn skiptist þannig á þrep á náttúruvísindabraut: 31 ein. á 1. þrepi, 73 ein. á 2. þrepi og 53 ein. á 3. þrepi. Að minnsta kosti 10 einingar í vali verða að vera á 3. þrepi.