Siðareglur

Samskipti innan skólans:

 • við sýnum hvert öðru virðingu í öllum samskiptum og komum fram hvert við annað af tillitsemi, hvort sem um er að ræða rafræn eða önnur samskipti
 • við virðum það nám og starf sem fram fer innan skólans
 • við vinnum öll okkar verk af heiðarleika og heilum hug og stuðlum að því með virkum hætti að aðrir geri slíkt hið sama
 • við leitum þekkingar af heilindum og hlutlægni og leggjum áherslu á fagleg vinnubrögð, gagnrýna hugsun og málefnalegan rökstuðning
 • við gætum þess að vera málefnaleg og sanngjörn í umsögnum
 • við gætum þess að mismuna ekki hvert öðru, til dæmis vegna kyns, kynþáttar, kynhneigðar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða eða skoðana
 • við leggjum ekki aðra í einelti 
 • við látum ekki persónuleg tengsl hafa áhrif á samvinnu
 • við erum virkir þátttakendur í starfi og þróun skólans og lítum á það sem hluta starfs okkar að miðla upplýsingum sem geta orðið til þess að bæta starf skólans.

Samskipti skólans við forsjárforeldra/forráðamenn nemenda undir lögaldri:

 • starfsfólki skólans ber að hafa hagsmuni nemenda að leiðarljósi og gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna þeirra sem þeir fá vitneskju um
 • starfsfólk skóla hefur upplýsingaskyldu gagnvart forsjárforeldri/forráðamönnum nemenda yngri en 18 ára. Þó ber þeim að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef grunur er um brot á 16. og/eða 17. gr. laga nr. 80 frá 2002
 • starfsfólk skóla skal virða ákvörðunarrétt forsjárforeldra/ forráðamanna ósjálfráða nemenda og hafa ekki samband um málefni nemanda við sérfræðinga utan viðkomandi skóla nema slíkt sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt barnsins
 • starfsfólki skóla ber að hafa samvinnu við forsjárforeldri/forráðamenn eftir þörfum og gæta þess að upplýsingar sem þeir veita forráðamönnum séu áreiðanlegar og réttar.

Samskipti við aðra skóla hérlendis og erlendis, við aðila á vinnumarkaði og nærsamfélag:

 • í samskiptum við ytri aðila skal gæta trúverðugleika og réttsýni
 • upplýsingar sem skólinn veitir skulu vera réttar, áreiðanlegar og gefa rétta mynd og samhengi þess sem verið er að kynna
 • í samskiptum skal sýna gagnsæ vinnubrögð
 • skýrslur og upplýsingar um starfsemi skólans skulu vera aðgengilegar öllum, til að mynda á heimasíðu
 • starfsmenn og nemendur skulu hafa í huga að þeir eru fulltrúar skólans í samskiptum við aðila utan hans, til að mynda í tengslum við vettvangsheimsóknir og vettvangsnám
 • lögð er áhersla á að hafa hagsmuni skólans, nemenda og starfsfólks að leiðarljósi, án þrýstings frá eða skuldbindinga gagnvart stjórnvöldum, styrktaraðilum eða öðrum utanaðkomandi aðilum
 • skólinn hefur umhverfissjónarmið og lýðheilsu ávallt að leiðarljósi í rekstri sínum og sýnir með því gott fordæmi í umgengni við náttúru og samfélag.