Skólanefnd

Menntamálaráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningu sveitarstjórnar og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.

Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði skólans. Áheyrnarfulltrúar skulu tilnefndir til eins árs í senn.

Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Hlutverk skólanefndar er meðal annars að marka áherslur í skólastarfinu og vera skólameistara til ráðgjafar í margvíslegum málum. Skólanefnd fundar eftir þörfum, að jafnaði tvisvar á önn á starfstíma skólans.

Skólanefnd 2021 - 2025:

Stefán Hilmarsson formaður, skipaður af mennta- og menningarmálaráðuneytinu
Sigyn Blöndal Kristindóttir, skipuð af mennta- og menningarmálaráðuneytinu
Sylvía B. Gústafsdóttir, skipuð af mennta- og menningarmálaráðuneytinu
Diljá Ámundadóttir Zoëga, skipuð af Reykjavíkurborg
Sandra Hlíf Ocares, skipuð af Reykjavíkurborg

Varamenn: 
Brynja Björk Magnúsdóttir
Pétur Hjörvar Þorkelsson
Stefán Pálsson
Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir

Áheyrnarfulltrúar í skólanefnd sem kosnir eru í upphafi hvers skólaárs:  

Þórdís Eyvör Valdimarsdóttir, áheyrnarfullrúi kennara
Embla María Möller Atladóttir, áheyrnarfulltrúi nemenda
Birna Ragnheiðardóttir Imsland, áheyrnarfulltrúi foreldra