Skólanefnd

Menntamálaráðherra skipar skólanefnd við framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefnd skulu sitja fimm einstaklingar. Tveir eru skipaðir samkvæmt tilnefningu sveitarstjórnar og þrír án tilnefningar. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti.

Nefndin kýs sér formann til eins árs í senn. Áheyrnarfulltrúar eru þrír með málfrelsi og tillögurétt, einn tilnefndur af kennarafundi, einn af nemendafélagi skólans og einn af foreldraráði skólans. Áheyrnarfulltrúar skulu tilnefndir til eins árs í senn.

Skólameistari situr fundi skólanefndar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Hlutverk skólanefndar er meðal annars að marka áherslur í skólastarfinu og vera skólameistara til ráðgjafar í margvíslegum málum. Skólanefnd fundar eftir þörfum, að jafnaði tvisvar á önn á starfstíma skólans.

Skólanefnd 2021 - 2022:
Eva Einarsdóttir formaður, skipuð af Reykjavíkurborg
Eríkur Orri Agnarsson, skipaður af mennta- og menningarmálaráðuneytinu 
Sjöfn Þórðardóttir, skipuð af mennta- og menningarmálaráðuneytinu 
Stefán Hilmarsson, skipaður af mennta- og menningarmálaráðuneytinu
Örn Þórðarson, skipaður af Reykjavíkurborg
Guðrún Erla Sigurðardóttir, áheyrnarfulltrúi kennara