Erlent samstarf

Verkefnum sem tengjast alþjóðlegu samstarfi á vegum Kvennaskólans má skipta í eftirfarandi:

 • Nemendaskiptaverkefni, móttaka
 • Undirbúningsheimsóknir kennara vegna nemendaskiptaverkefna
 • Áfangar með borgarferð
 • Þátttaka í erlendu samstarfi í gegnum netið
 • Heimsóknir erlendra nema og kennara
 • Endurmenntunarnámskeið og skólaheimsóknir kennara

Kvennaskólinn hefur í mörg ár haldið úti verkefnum þar sem nemendum skólans býðst að fara utan. Ýmist er um að ræða verkefni þar sem samstarf er haft við skóla erlendis um nemendaskipti eða áfanga þar sem hluti náms er að skoða erlenda borg.

Nemendur hafa sjálfir þurft að standa straum af kostnaði vegna slíkra borgarferða en nemendaskiptaverkefnin eru styrkt af Nordplus Junior- eða Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins. Kennarar skólans sem skipuleggja samstarfsverkefni hafa stundum átt þess kost að fara í undirbúningsheimsóknir. Slíkar heimsóknir eru afar gagnlegar og tryggja að nemendur fái sem mest út úr ferðunum.

Árlega berast margvíslegar beiðnir um samstarf og heimsóknir erlendra nemenda og kennara. Fjöldi erlendra gesta sækir skólann heim ár hvert bæði vegna samstarfsverkefna og til að kynnast skólastarfinu. Nemendur skólans eru jafnan boðnir og búnir að taka á móti gestum. Ýmis samtök leita til skólans vegna verkefna sem standa ungu fólki til boða og hefur þessum erindum verið komið til nemenda skólans. Jafnframt hafa kennarar skólans heimsótt skóla erlendis.

Utanlandsferðir nemenda á vegum skólans

Erlent samstarf er sívaxandi hluti skólastarfsins. Margir nemendur Kvennaskólans eiga þess kost að fara í námsferðir og taka á móti erlendum nemendum. Um margvísleg verkefni er að ræða og eru mótaðar skýrar reglur um hvert þeirra fyrir sig. Hér á eftir fara nokkrar grunnreglur sem hafðar eru til hliðsjónar fyrir utanlandsferðir hverju sinni.

 1. Til að koma til greina sem þátttakendur í utanlandsferðum á vegum Kvennaskólans verða nemendur að hafa a.m.k. 90% vottorðamætingu og 80% raunmætingu þegar farið er í ferð.
 2. Þegar um fjöldatakmarkanir er að ræða eru þeir nemendur valdir til fararinnar sem hafa bestu mætinguna og hærri raunmæting látin ráða ef velja þarf á milli nemenda með sambærilega mætingu. Jafnfram geta kennarar sett skilyrði varðandi undanfara og/eða einkunn í ákveðnum námsáföngum.
 3. Kennarar sem standa fyrir ákveðinni ferð geta í upphafi verkefnisins sett nánari reglur og skilyrði fyrir þátttöku nemenda. Þessar reglur geta til dæmis fjallað um verkefnaskil, hegðun og/eða aðra þætti.
 4. Þeir nemendur sem taka þátt þurfa að skrifa undir nemendasamning við skólann fyrir brottför þar sem fram koma nánari reglur sem gilda í ferðinni, s.s. um hegðun. Ef um ólögráða nemendur er að ræða skrifa forráðamenn einnig undir samninginn. Í ferðum á vegum skólans gilda skólareglur og öll meðferð áfengis og annarra vímuefna er bönnuð. 
 5. Ekki er gert ráð fyrir að nemandi fari í fleiri en eina utanlandsferð á vegum skólans á sama skólaári.