Verklagsreglur vegna kennslu-/áfangamats

  1. Á hverri önn fer fram kennslu- og áfangamat í skólanum. Matið fer fram á seinni hluta annar og stýrir verkefnastjóri sjálfsmats verkefninu. Matið er liður í eftirliti með gæðum náms og kennslu áfanga og er hluti af innra mati skólans
  2. Meginmarkmið kennslu- og áfangamatsins er að auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum. Kennslu- og áfangamatið er í samræmi við VII. kafla framhaldsskólalaga nr. 92/2008 þar sem kveðið er á um að skólar meti með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. 
  3. Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 gilda um rafræna vinnslu upplýsinga sem verða til við fyrirlögn kennslu-/áfangamats en vinnslan er heimil samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 8. gr. laganna.
  4. Verkefnastjóri sjálfsmats hefur umsjón með framkvæmd kennslu- og áfangamats í samráði við skólameistara og matsteymi skólans. Miðað er við að 1/3 kennslugreina sé metinn á hverri önn og hver kennari/áfangi ekki í sjaldnar en á tveggja ára fresti. 
  5. Kennslu- og áfangamatið fer fram í gegnum Innu. Að loknu mati eru niðurstöður birtar kennara í Innu og hafa aðeins skólameistari, aðstoðarskólameistari og verkefnastjóri sjálfsmats aðgang að niðurstöðum í heild. Þeir aðilar sem hafa aðgang að niðurstöðunum eru bundnir trúnaði. Skólameistari ber ábyrgð á stýringu aðgangs að niðurstöðum kennslu-/áfangamats. 
  6. Niðurstöður kennslu- og áfangamatsins eru varðveittar í Innu. Advania sér um rekstur Innu og tryggir að gögnin séu varðveitt með tryggilegum hætti. 

 

(Síðast uppfært 20.11.2023)