Skólareglur

Til þess að ná þeim markmiðum skólans að búa nemendur undir að takast á við kröfur daglegs lífs, framhaldsnám og störf er nauðsynlegt að þeim sé skapað gott námsumhverfi.

Skólinn lítur svo á að forsenda þess að slíkt megi takast sé að nemendur og starfsmenn skólans sýni hver öðrum fyllstu kurteisi og tillitssemi í kennslustundum sem utan þeirra.

Vinnufriður á að ríkja í tímum. Kennari er verkstjóri í kennslustundum og það hefur í för með sér að nemendum ber að fara að fyrirmælum hans svo allir sem mættir eru í tímann geti unnið að námi sínu. 

Nemendum ber að mæta á réttum tíma, vera undirbúnir, með viðeigandi námsgögn og vera virkir í kennslustundum.

Notkun farsíma og annarra  snjalltækja í kennslustundum er óheimil nema því aðeins að hún sé í þágu kennslunnar og er háð samþykki kennara hverju sinni.

Nemendur bera sjálfir ábyrgð á verðmætum sínum.

Nemendum ber að ganga vel um húsnæði skólans og lóð. Í umhverfisstefnu skólans eru þau markmið sett að umgengni í skólanum, bæði innanhúss og utan, verði stórbætt og gengið þannig frá hnútunum að umhverfið þoli það álag sem hlýst af því að svo stór hópur fólks ferðist stöðugt á milli þriggja húsa.

Nemendum ber að fara vel með þá muni skólans sem þeir nota og þeir fá að láni í tengslum við kennslu eða aðra starfsemi í skólanum.

Spjöll/skemmdir sem nemendur kunna að vinna á húsnæði skólans eða eigum hans skulu þeir bæta að fullu.

Reykingar eru bannaðar í skólanum, hvort sem er tóbaks eða annarra efna, svo og notkun munntóbaks og neftóbaks. Þá eru svokallaðar rafrettur einnig bannaðar. Bannið nær yfir öll húsakynni skólans, lóð og  samkomur og ferðir á vegum skólans.

Stranglega er bannað að hafa áfengi og önnur vímuefni um hönd eða vera undir áhrifum þeirra í húsakynnum skólans, á lóð hans og öllum samkomum og ferðum á vegum skólans.

Skólinn áskilur sér rétt til þess að gera tóbak, vindlinga og svokallaðar rafrettur (vape) upptæk vegna neyslu og notkunar nemenda eða gesta þeirra innan vébanda skólans. Sé nemandi undir 18 ára aldri getur forráðamaður sótt hið handlagða til skólameistara en nemandi sjálfur ella.