ÞÝSK1ÞB05 - Þýska 2

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: ÞÝSK1ÞA05
Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er að frekari færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri. Haldið er áfram að flétta inn í kennsluna upplýsingum um menningu og staðhætti þýskumælandi landa.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
 • notkun tungumálsins til að mæta markmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
 • helstu grundvallarþáttum málkerfisins
 • þýskumælandi löndum, menningu þeirra, samskiptavenjum og siðum þjóðanna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og fylgja einföldum munnlegum fyrirmælum
 • lesa lengri og þyngri texta sem innihalda algengan orðaforða og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • tjá sig á einfaldan hátt um liðna atburði, eigin tilfinningar og viðhorf
 • segja einfalda sögu, lýsa liðnum atburðum, reynslu og persónum í stuttu máli með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • skrifa stutta texta í nútíð og liðinni tíð

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt
 • skilja talað mál um kunnugleg efni
 • skilja meginatriði lengri og þyngri texta sem innihalda algengan orðaforða
 • geta metið eigið vinnuframlag og kunnáttu
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til þýskunámsins og öðlast trú á eigin getu í faginu.
Nánari upplýsingar á námskrá.is