LÍFF3LE05 - Lífeðlisfræði

lífeðlisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: LÍFF1GN05
Í þessum kjarnaáfanga í lífeðlisfræði fyrir náttúruvísindadeild er gerð grein fyrir inntaki lífeðlisfræðinnar og farið í helstu þætti í líkamsstarfsemi lífvera. Bornar verða saman mismunandi lífverur en aðaláhersla þó á lífeðlisfræði mannsins. Helstu efnisþættir eru: innri starfsemi fruma, boðflutningur; efnaboð og taugaboð, blóðrás og önnur flutningskerfi, varnarkerfi, úrgangslosunarkerfi, næringarnám og melting, stoðkerfi og hreyfing, skynjun og æxlun og þroski. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu og skilning á starfsemi líkama lífvera og hvernig náttúran notar mismunandi leiðir að sama markmiði hjá mismunandi lífverum. Reynt verður að auka skilning nemenda á þeirra eigin líkamsstarfsemi og auðvelda þeim að taka ábyrgð á eigin lífsháttum m.t.t. þess að viðhalda heilbrigði sínu. Kynnt er mikilvægi þekkingar á lífeðlisfræði í daglegu lífi. Nemendur verði búnir undir frekara nám í lífeðlisfræði og skyldum greinum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • frumulífeðlisfræði
 • mismunandi hlutverkum boðefna
 • eðli taugaboða og starfsemi taugakerfis
 • flutningskerfum plantna
 • blóðrás og hlutverkum blóðs
 • mismunandi öndunarkerfum lífvera
 • úrgangslosun og efnastjórn
 • stoðkerfum og eðli hreyfingar
 • skynjun manna og dýra
 • fósturþroska

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa lífeðlisfræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
 • skoða vefi og líffæri
 • lesa í samspil mismunandi líffærakerfa við stjórn líkamsstarfseminnar
 • meta áhrif lífshátta á heilbrigða þroskun og starfsemi líkamans

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • auka skilning á lífeðlisfræðilegum viðfangsefnum
 • leggja gróft mat á lífeðlisfræðilegar upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • tengja undirstöðuþekkingu í lífeðlisfræði við daglegt líf og sjá notagildi hennar
 • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. lífeðlisfræðilegra þátta
 • afla sér frekari þekkingar á sviði lífeðlisfræðinnar
Nánari upplýsingar á námskrá.is