EFNA2AT02 - Atóm og tengi, byrjunaráfangi í efnafræði á NV braut

Atóm og tengi

Einingafjöldi: 2
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í þessum fyrsta áfanga í efnafræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum efnafræðinnar. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við kennslu í þessari grein. Nemendur vinna saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: hrein efni og efnablöndur, eiginleikar efna, mælistærðir og tölur, markverðir tölustafir og óvissa, uppbygging atóma, jóna og sameinda, efnatákn og helstu efnabreytingar, lotukerfið, nafnakerfi ólífrænna efna, hlutföll í efnajöfnum, helstu tegundir efnabreytinga og rafeindaskipan atóma og jóna.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • meðferð og notkun talna í náttúruvísindum
 • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
 • efnatáknum og helstu tegundum efnabreytinga
 • hlutföllum efna í efnajöfnum
 • rafeindaskipan atóma og jóna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • meðhöndla tölur og mælistærðir í efnafræði
 • nota lotukerfi og jónatöflu
 • setja upp efnajöfnu og stilla hana
 • skrifa rafeindaskipan atóma og nota hana til að spá fyrir um hleðslu jóna
 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum þeirra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
 • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
 • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar.
Nánari upplýsingar á námskrá.is