SAGA2MN05 - Valdir þættir úr sögu, einkum mannkynssögu, 19. – 21. aldar

19. – 21. aldar, einkum mannskynssögu, valdir þættir úr sögu

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: SAGA1MU05
Áfanginn byggir að talsverðu leyti á sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda, heimildaleit, verkefnavinnu, úrvinnslu og framsetningu efnis. Teknir eru fyrir valdir atburðir úr sögu 19. - 21. aldar. Til grundvallar liggja 8 efnisflokkar og miðað er við að kennari velji a.m.k. 6 efnisflokka til umfjöllunar. Þeir eru: lýðræðisþróun á 19. og 20. öld, þjóðríki og þjóðernisstefna, heimsvaldastefna og nýlendustefna, fyrri heimsstyrjöld og millistríðsárin, síðari heimsstyrjöld og Helförin, Kalda stríðið, Ísrael, Palestína og Mið-Austurlönd, heimurinn á 21. öld.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • völdum þáttum úr sögu 19. - 21. aldar
 • helstu hugtökum sem höfð eru um söguleg fyrirbæri og skal gera sér grein fyrir afstæði þeirra og takmörkunum
 • mismunandi tegundum heimilda, aðferðum við heimildaleit og grunnþekkingu í heimildarýni
 • ólíkum miðlunarformum
 • ýmsum sviðum og þátttakendum sögunnar, menningu og hugarfari, hversdagslífi og stjórnmálum, einstaklingi og samfélagi, tækni og vísindum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sagnfræðilega texta á íslensku og ensku og túlka merkingu þeirra
 • meta gildi og áreiðanleika heimilda og nýta sér fjölbreyttar tegundir þeirra
 • sjá tengsl fortíðar og nútíðar og samhengið milli tímabila, svæða og sviða
 • nota ólík miðlunarform til að miðla sögulegu efni, t.d. skrifa blaðagrein, ritgerð, búa til veggspjald, útvarpsþátt o.s.frv.
 • bera saman tímabil, svæði og svið
 • beita gagnrýninni hugsun

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • meta gildi menningararfsins hvort sem hann snýr að heimabyggð eða heiminum öllum
 • koma söguþekkingu sinni og söguskilningi á framfæri með fjölbreyttum hætti
 • leggja mat á eigin frammistöðu og annarra í verkefnavinnu
 • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um sagnfræðileg efni
 • sýna umburðarlyndi og víðsýni gagnvart sögulegum viðfangsefnum
Nánari upplýsingar á námskrá.is