ÍSLE2MB05 - Bókmenntir, málnotkun og ritun

bókmenntir og ritun, málnotkun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í þessum grunnáfanga eru grundvallarhugtök ritunar, málnotkunar og bókmennta tekin til skoðunar. Ritun: Þar er fjallað um ólíkar gerðir ritsmíða. Nemendur eru m.a. þjálfaðir í gerð heimildaritgerða og læra ýmislegt um frágang ritaðs máls. Setningafræði: Farið er í grundvallaratriði setningafræði og fjallað um ýmislegt sem tengist málnotkun. Bókmenntir og læsi: Nemendur læra helstu hugtök bókmenntafræði og beita þeim við lestur smásagna. Lesin er ein valbók og skrifaður um hana ritdómur. Auk þess fá nemendur lestrarþjálfun við lestur ýmiss konar texta í tengslum við ritunarþáttinn.

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
 • málfræðihugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði
 • grundvallarvinnubrögðum við skrif heimildaritgerða

Leikniviðmið

 • rita ólíkar tegundir ritsmíða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
 • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang ritsmíða
 • draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir á heiðarlegan hátt
 • nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til þess að efla eigin málfærni
 • lesa sér til gagns og gamans nytjatexta og bókmenntaverk og fjalla um inntak þeirra

Hæfnisviðmið

 • vinna ólík verkefni í tengslum við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í málnotkun
 • styrkja eigin málfærni og nám í erlendum tungumálum, til dæmis með því að nýta málfræðiupplýsingar í handbókum
 • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
Nánari upplýsingar á námskrá.is