ÍSLE2MB05 - Bókmenntir, málnotkun og ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í þessum grunnáfanga eru grundvallarhugtök ritunar, málnotkunar og bókmennta tekin til skoðunar. Ritun: Þar er fjallað um ólíkar gerðir ritsmíða. Nemendur eru m.a. þjálfaðir í gerð heimildaritgerða og læra ýmislegt um frágang ritaðs máls. Setningafræði: Farið er í grundvallaratriði setningafræði og fjallað um ýmislegt sem tengist málnotkun. Bókmenntir og læsi: Nemendur læra helstu hugtök bókmenntafræði og beita þeim við lestur smásagna. Lesin er ein valbók og skrifaður um hana ritdómur. Auk þess fá nemendur lestrarþjálfun við lestur ýmiss konar texta í tengslum við ritunarþáttinn.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
 • málfræðihugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
 • grunnhugtökum í bókmenntafræði
 • grundvallarvinnubrögðum við skrif heimildaritgerða

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • rita ólíkar tegundir ritsmíða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
 • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang ritsmíða
 • draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum og flétta saman við eigin viðhorf og ályktanir á heiðarlegan hátt
 • nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til þess að efla eigin málfærni
 • lesa sér til gagns og gamans nytjatexta og bókmenntaverk og fjalla um inntak þeirra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna ólík verkefni í tengslum við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í málnotkun
 • styrkja eigin málfærni og nám í erlendum tungumálum, til dæmis með því að nýta málfræðiupplýsingar í handbókum
 • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
Nánari upplýsingar á námskrá.is