DANS2LR04 - Lestur og ritun

Einingafjöldi: 4
Þrep: 2
Forkröfur: DANS2ML03
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur vinni með flóknari texta en áður. Unnið er með orðaforða sem m.a. tengist daglegu lífi, umhverfismálum, lífsstíl, menningu og listum, tækni og vísindum. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Nemendur kynnast danskri og norrænni menningu og fjallað verður um siði og venjur dansks samfélags. Í áfanganum er notast við ýmsa rauntexta auk bókmenntatexta. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska menningu
 • orðaforða til undirbúnings náms á háskólastigi
 • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður sem og algengustu orðasambönd sem einkenna það
 • lesa fjölbreyttar gerðir texta og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð textans eða viðfangsefnisins
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • rita margs konar texta, formlega og óformlega og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
 • beita meginreglum danskrar málfræði og setningafræði

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni sem hann hefur kynnt sér
 • tileinka sér innihald ritaðs texta og nýta það á mismunandi hátt
 • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt og geta brugðist við og tjáð skoðanir sínar um efni þeirra
 • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta
 • geta tjáð sig hiklaust og tekið þátt í samræðum við ólíka viðmælendur sem hafa dönsku að móðurmáli
 • geta skipst á skoðunum og sett fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi og komið þeim kunnáttusamlega til annarra
 • tjá sig skýrt, lipurlega og blaðalaust fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem nemandinn hefur kynnt sér
 • geta skrifað læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
 • skrifa margs konar texta og fylgja þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni
 • leita sér upplýsinga og fróðleiks á dönskum netsíðum.
Nánari upplýsingar á námskrá.is