EFNA2EH05 - Efnatengi, hraði og orka, 2. áfangi í efnafræði á náttúruvísindabraut

2. áfangi í efnafræði á náttúruvísindabraut, efnatengi, hraði og orka

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: EFNA2A05
Í þessum framhaldsáfanga er haldið áfram með grunnatriði efnafræðinnar jafnframt því sem byrjað er að byggja ofan á fyrri þekkingu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: orkuhugtakið almennt og í tengslum við efnahvörf, skematísk framsetning efnatengja og Lewis myndir, hraði efnahvarfa og hraðalögmálið, tengi innan og á milli sameinda og flokkar lífrænna efna og IUPAC nafnakerfið.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnhugmyndum um orku og lögmálinu um varðveislu orkunnar
 • innri orku og hvarfvarma
 • skematískri framsetningu tengja, áttureglunni og hvernig tákna má sameindir í fleti og teikna Lewis myndir
 • hraðafræði efnahvarfa og hvarfhraða
 • tengjum innan sameinda og milli sameinda
 • flokkun lífrænna efna og IUPAC nafnakerfinu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reikna stöðu- og hreyfiorku út frá mælistærðum, vinna með umbreytingu orku milli orkuforma og nota orku með efnajöfnum
 • teikna Lewis myndir og nota þær til að finna líklegustu samsetningu sameindar
 • greina á milli tengjagerða innan sameinda og milli sameinda
 • finna hraðalögmál út frá tilraunaniðurstöðu og nota jöfnu Arrheniusar
 • greina flokka lífrænna efna og gefa efnunum nöfn samkvæmt IUPAC nafnakerfinu
 • skrifa skýrslur um tilraunir

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • túlka efnatákn og efnajöfnur
 • nýta hópavinnu til að leysa flóknari viðfangsefni
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
 • setja niðurstöður úr verklegum æfingum fram á skýran hátt
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi í auknum mæli
Nánari upplýsingar á námskrá.is