EFNA3JL05 - Jafnvægi, lofttegundir, oxun og afoxun, 3. áfangi í efnafræði á náttúruvísindabraut

3. áfangi í efnafræði á náttúruvísindabraut, jafnvægi, lofttegundir, oxun og afoxun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: EFNA2EH05
Í þessum síðasta skylduáfanga sem er á 3. þrepi er aukin áhersla á að nemendur geti nýtt sér markvisst fyrri þekkingu, sýni sjálfstæðari vinnubrögð og tengi saman fleiri og flóknari efnisþætti. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: efnafræði lofttegunda, jafnvægi í efnahvörfum, sýrur og basar, jafnalausnir, títranir og leysnimargfeldi, orka í efnahvörfum og oxun og afoxun.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • efnafræði lofttegunda
 • jafnvægi í efnahvörfum
 • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum
 • efnafræði lausna, jafnalausnum, títrunum og leysnimargfeldi
 • sjálfgengni efnahvarfa, Gibbs fríorku og tengslum hennar við jafnvægisfastann
 • oxun og afoxun
 • samspili sýru og basa, jafnvægis, orku í efnahvörfum og efnafræði lausna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota gaslíkinguna og reikna hlutþrýsting
 • nota jafnvægisfasta og jafnvægisstyrki til útreikninga og nota reglu Le Châtelier
 • vinna með flóknari útreikninga tengda sýrum og bösum en áður
 • reikna orkubreytingar í efnahvörfum og tengja saman orkubreytingar og jafnvægisástand
 • vinna með oxun og afoxun efna í tengslum við rafefnafræði
 • sýna sjálfstæði við framkvæmd verklegra æfinga og skrifa góða einstaklingsskýrslu
 • sjá tengsl milli áðurnefndra námsþátta í stærra samhengi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sjá tengslin milli náttúrufræðigreina og geta yfirfært þekkingu á milli þeirra
 • tengja saman efnisþætti efnafræðinnar við lausn flókinna verkefna
 • leggja mat á áreiðanleika niðurstaðna rannsókna sinna og annarra
 • standa undir auknum kröfum um sjálfstæði í vinnubrögðum og ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nýta sér flókinn texta og gögn á markvissan hátt
 • nýta þekkingu úr efnafræði til að taka ákvarðanir, mynda sér skoðanir og taka þátt í rökræðum sem byggja á þekkingu í efnafræði
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar
 • takast á við frekara nám í efnafræði á háskólastigi
Nánari upplýsingar á námskrá.is