EÐLI2GR05 - Grunnáfangi í eðlisfræði á náttúruvísindabraut.

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: STÆR2LH05
Í þessum fyrsta áfanga í eðlisfræði er byrjað á því að láta nemendur vinna með hugtök og þekkingu úr grunnatriðum aflfræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: mælingar og óvissumat, líkön, fræði og lögmál, hreyfing í einni vídd, vigrar og grafísk lýsing á hreyfingu, hreyfilögmál Newtons, þyngdarkraftur og núningskraftur, tengsl vinnu og orku, nokkrar orkumyndir og varðveislulögmál tengd þeim, skriðþungi.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • því hvað felst í vísindalegri aðferð
 • SI-kerfinu og SI-einingum stærða sem unnið er með
 • helstu hugtökum sem notuð eru í hreyfifræði og aflfræði.
 • helstu lögmálum ofannefndra greina, svo sem hreyfilögmálum Newtons og varðveislulögmálum vélrænnar orku og heildarorku.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • fara með tölur og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum
 • beita lögmálum og jöfnum úr námsefninu við að leysa verkefni af ýmsu tagi
 • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir sambandi stærða frá gefnum forsendum
 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra
 • setja fram eðlisfræðilegt umfjöllunarefni á skýran og markvissan hátt í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nota námsefni og gögn á markvissan hátt
 • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
Nánari upplýsingar á námskrá.is