EFNA2MH03 - Mól og efnahvörf

Mól og efnahvörf

Einingafjöldi: 3
Þrep: 2
Forkröfur: EFNA2AT02
Í áfanganum er byggt á þeim hugtökum og þekkingu sem nemendur unnu með í undanfara áfangans (EFNA2AT02). Samtímis því verður unnið áfram að þjálfun þeirra vinnubragða sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: efnatengi og punktaformúlur (Lewis myndir), hlutföll í efnajöfnum, helstu tegundir efnabreytinga, formúlumassi efna, tala Avogadrosar og mólhugtakið, reynsluformúlur efna, magnbundnar upplýsingar úr stilltum efnajöfnum, takmarkandi hvarfefni, rafvakar, fellingarhvörf, sýrur og basar, oxun og afoxun, styrkur lausna og þynningar, títrun.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • efnatengjum og efnajöfnum
 • stillingu efnajafna
 • helstu tegundum efnabreytinga
 • mólhugtakinu
 • hlutföllum efna í efnajöfnum
 • mólstyrk efna í vatnslausn

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • meðhöndla tölur og mælistærðir í efnafræði
 • nota lotukerfi og jónatöflu
 • setja upp efnajöfnu og stilla hana
 • beita mólhugtakinu og vinna með tengsl þess við hlutföll í efnajöfnum
 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum þeirra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
 • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum
 • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar.
Nánari upplýsingar á námskrá.is