STÆR2GN05 - Grunnáfangi á náttúruvísindabraut

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Mengi, ójöfnur, algildi, veldi, veldareglur, brotnir veldisvísar og rætur, staðalform talna, algebrustæður, brot og margliður, jöfnur og formúlur. Skilgreining á falli, margliðuföll, fleygbogar, núllstöðvar, þáttun og margliðudeiling. Samskeytt föll, andhverf föll, ummyndanir. Margliður, 2. stigs föll.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • einföldum mengjareikningi og Vennmyndum
 • lotutugabrotum, náttúrlegum tölum, heilum tölum, ræðum tölum, rauntölum og bilum á rauntalnaásnum
 • undirstöðureglum talna- og bókstafareiknings og algildi
 • jöfnum af fyrsta og öðru stigi og ójöfnum
 • veldum, rótum og veldareglum
 • margliðum; þáttun, núllstöðvum og deilingu þeirra
 • beinum línum og fleygbogum og skurðpunktum grafa
 • fallhugtakinu, formengi falls og varpmengi
 • ummyndunum (hliðrunum, speglunum og stríkkunum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota mengi og Vennmyndir til að leysa verkefni
 • meðhöndla tölur og talnamengi
 • leysa jöfnur og ójöfnur
 • beita veldareglum og meðhöndla rætur og brotna veldisvísa
 • meðhöndla föll og gröf

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur.
Nánari upplýsingar á námskrá.is