STÆR3DÓ05 - Deildi, óbein deildun. heildi og heildunaraðferðir. fyrsta stigs deildajöfnur.

deildi, óbein deildun. heildi og heildunaraðferðir. fyrsta stigs deildajöfnur.

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3FD05
Heildareikningur og hagnýting heildareiknings. Hlutheildun, breytuskipti í heildum, heildun ræðra falla. Lausnir á deildajöfnum með aðgreinanlegum breytum. 1. stigs deildajöfnur.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu aðferðum við að leysa ákveðin og óákveðin heildi
 • því hvað sé deildajafna og sérlausn og fullkomin lausn deildajöfnu
 • hagnýtingu framangreindrar stærðfræði á öðrum sviðum, s.s. í hagfræði, náttúruvísindum, umhverfismálum, tæknifræði, o.s.frv.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita óbeinni deildun á jöfnur og finna línulega nálgun við fall í gefnum punkti
 • beita hlutheildun, innsetningu og brotaliðun við lausn heilda
 • nota þrepunarlögmálið til þess að sanna fullyrðingar um náttúrulegar tölur
 • leysa deildajöfnur

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur.
Nánari upplýsingar á námskrá.is