ÍSLE3BS05 - Bókmenntir síðari alda

bókmenntir síðari alda

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE3BF05
Í áfanganum er viðfangsefni íslenskar bókmenntir frá 20. öld til nútímans og félagsleg málvísindi, þ.m.t. máltaka barna, íslenskar mállýskur og málsnið mismunandi hópa.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ritgerðarsmíð
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
 • helstu bókmenntahugtökum, mismunandi tegundum bókmennta og íslenskum bókmenntum frá síðustu öld til nútímans
 • ýmsu er varðar mismunandi málnotkun
 • grundvallaratriðum í máltöku barna
 • nokkrum félagslegum viðfangsefnum tungumála

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skrifa ritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
 • ganga frá texta og að nýta sér uppbyggilega gagnrýni
 • skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli
 • nýta sköpunargáfu og sýna sjálfstæði við úrvinnslu verkefna
 • flytja af öryggi vel uppbyggða kynningu á krefjandi efni
 • lesa sér til gagns og gamans bókmenntatexta síðari tíma
 • átta sig á mismunandi málsniði
 • átta sig á þeim mun sem getur verið á máli mismunandi hópa

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
 • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður
 • tjá rökstudda afstöðu og taka virkan þátt í málefnalegri umræðu
 • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta og geta miðlað því á skýran hátt til samnemenda sinna
 • átta sig á samfélagslegri skírskotun og ná duldum boðskap og hugmyndum
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum
Nánari upplýsingar á námskrá.is