ÍÞRÓ1GH01 - Grunnþættir í almennri líkams- og heilsurækt

grunnþættir í almennri heilsu- og líkamsrækt

Einingafjöldi: 1
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Áfanginn byggist upp á alhliða hreyfingu og heilsurækt með áherslu á almenna grunnþjálfun. Í bóklegum og verklegum hluta áfangans er fjallað um þol og þolþjálfun og hvernig byggja megi upp og viðhalda þoli. Farið er yfir mismunandi þjálfunaráhrif á loftháðu og loftfirrtu þoli ásamt almennu og sérhæfðu þoli. Fjallað er um líkamsbeitingu við styrktarþjálfun, mikilvægi styrks fyrir stoðkerfi líkamans og farið yfir mismunandi þjálfunaraðferðir. Lögð er áhersla á að tengja saman fræðilega og verklega þætti. Einnig er farið yfir mikilvægi liðleika og liðleikaþjálfunar fyrir líkamann og áhrif liðleikaæfinga á vöðva og liðamót. Nemendur taka þátt í verklegum æfingum sem þjálfa alla þætti grunnþjálfunar og læra aðferðir til að meta eigin líkamsþrek. Nemendur fræðast markvisst um forvarnargildi íþrótta, líkams- og heilsuræktar og einnig um neikvæð áhrif vímuefna á líkamann. Verkefnavinna byggist á hvatningu til að efla andlega, líkamlega- og félagslega vellíðan sína til framtíðar. Nemendur geta valið um eftirfarandi leiðir: 1) Hefðbundnar íþróttir, líkams- og heilsurækt (kennsla í íþróttahúsi og kennslustofum Miðbæjarskólans og utandyra). 2) Skipulagða íþróttaiðkun innan íþróttafélags ásamt bóklegri kennslu (stunda íþróttagrein innan sérsambanda ÍSÍ, keppni á Íslandsmóti og æfa undir leiðsögn íþróttafræðings). Í öllum áföngum er minnt á mikilvægi svefns og slökunar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • mikilvægi upphitunar og liðleikaþjálfunar
 • styrktarþjálfun
 • fjölbreytni allra þátta til eflingar líkama og heilsu
 • þoli, uppbyggingu þess og mismunandi þolþjálfun
 • forsendum og áhrifum þjálfunar á líkama og heilsu
 • neikvæðum áhrifum ávana- og vímuefna á líkamann

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tileinka sér fjölbreytta grunnþjálfun allra þátta
 • taka þátt í almennri og sérhæfðri upphitun
 • taka þátt í markvissri þolþjáfun og sérhæfðri þolþjálfun íþróttagreina
 • taka þátt í markvissri og fjölbreyttri styrktarþjálfun
 • taka þátt í leikjum og æfingum sem hafa áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar
 • mæla þol, styrk og liðleika
 • taka þátt í hreyfingu og æfingum sem stuðla að bættri líkamsbeitingu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skipuleggja og leysa af hendi verkefni sem snúa að eigin heilsueflingu
 • stunda æfingar og leiki sem viðhalda og bæta líkamlega-, andlega- og félagslega þætti
 • mæla og meta eigið þol, styrk og liðleika
 • taka þátt í umræðu um ávana- og fíkniefni
Nánari upplýsingar á námskrá.is