Lokamarkmið brauta

Lokamarkmið hverrar brautar eru að nemendur á:

Félagsvísindabraut

Náttúruvísindabraut

                Hugvísindabraut

 • hafi góða almenna þekkingu á sviði samfélagsgreina
 • hafi góða almenna þekkingu á sviði stærðfræði, náttúru- og raunvísinda
 • hafi góða almenna þekkingu á sviði hugvísinda
 • geti greint einkenni og þróun samfélaga og geri sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa
 • séu færir um að beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælingar, mat, úrvinnslu og túlkun
 • séu færir um að beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun
 • þekki meginstrauma menningar, trúar, uppeldis, stjórnmála og hagþróunar í fortíð og nútíð
 • geti fjallað um og tekið þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • hafi náð tilskilinni færni í þeim erlendu tungumálum sem þeir hafa lagt stund á
 • geti tekið þátt í rökræðum um samfélagsleg efni
 • geti nýtt kunnáttu sína í náttúru- og raunvísindum í mögulegri framtíðarþróun
 • séu læsir á menningu og siði viðkomandi málsamfélaga og hafi þekkingu á sögu þeirra
 • hafi öðlast getu til að lesa og greina rannsóknarniður-stöður
 • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám, einkum í náttúru- og raunvísindum, tæknigreinum og heilbrigðisvísindum
 • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám í hugvísindum og á öðrum sviðum fræða og lista.
 • séu vel undirbúnir fyrir frekara nám, einkum í félags- og hugvísindum.