STÆR2TÖ05 - Undirstöðuatriði tölfræði

undirstöðuatriði tölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: A.m.k. einn stærðfræðiáfangi á 2. þrepi
Gagnasöfn, flokkun og einkennishugtök um þau. Tíðni og tíðnidreifing, myndrit. Dreifing og stærðir sem einkenna dreifingu gagnasafna. Verkefni eru unnin með aðstoð reiknitækja (Excel).

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • helstu talningarreglum
  • grundvallaratriðum tölfræði, s.s. meðaltölum, fylgni, normaldreifingu, öryggisbili, dreifingum og frávikum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • meðhöndla tölur og talnamengi
  • nota reikniforritið við tölfræðilega útreikninga

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
  • geta nýtt reikniforritið Excel sér til gagns
Nánari upplýsingar á námskrá.is