STÆR3AL05 - Inngangur að línulegri algebru

algebra

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3VH05
Áfanginn fjallar um fylkjareikning og beitingu hans, m.a. við lausn línulegra jöfnuhneppa. Vigrar í tvívídd , þrívídd og n-víddum. Ennfremur er fjallað um ákveður, eigingildi og eiginvigra. Lögð er áhersla á að nemendur bæti við sig stærðfræðitengdum orðaforða, þjálfist í rökhugsun og í að leysa verkefni með tölvu (reiknihugbúnað).

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu aðgerðum fylkjareiknings
 • vektorum (vigrum)
 • vektorrúmum og eiginleikum þeirra
 • línulegum vörpunum
 • Gauss-eyðingu, Gauss-Jordan-eyðingu, hornalínugerningi
 • Cramers reglu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • finna ákveður
 • reikna út eigingildi og eiginvektora
 • finna andhverfur fylkja
 • finna út lausnir á línulegum jöfnuhneppum með nokkrum aðferðum
 • úrskurða hvort varpanir séu línulegar
 • setja fram sannanir á setningum úr námsefni
 • útbúa sannanir

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • geta almennt beitt línulegri algebru við úrlausn hagnýtra viðfangsefna
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta notað reiknihugbúnað til að leysa línulegar jöfnur á fylkjaformi og sett niðurstöður fram á skýran hátt
 • geta unnið með einfaldar sannanir.
Nánari upplýsingar á námskrá.is