FJÁR2FL05 - Fjármálalæsi

fjármál, læsi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er nemendum kynnt nokkur helstu grunnatriði sem varða fjármál einstaklinga í íslensku þjóðfélagi. Markmið áfangans er að nemendur læri hugtök tengd fjármálum sem nýtast einstaklingum í íslensku samfélagi og geta gagnast þeim í daglegu lífi. Viðfangsefni áfangans eru fjármál einstaklingsins. Farið er í þau grunnatriði sem allir þurfa að kunna skil á í fjármálum svo sem sparnað, bókhald, lán, skatta, lífeyri og fleira. Einnig verður farið í réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Þá verður farið yfir nokkur hugtök hagfræðinnar sem einstaklingar þurfa að kunna til þess að skilja efnahagsumræðuna sem og hlutverk einstaklingsábyrgðar í fjármálum og viðskiptum. Nokkur lykilhugtök áfangans eru: Vinnumarkaður, stéttarfélag, launþegi, verktaki, orlof, kjarasamningar, vextir, verðbólga, verðtrygging, fasteignalán, lífeyrisréttindi, heimilisbókhald, skattar, sparnaður, bílalán, námslán, gengi gjaldmiðla, framboð, eftirspurn, markaður. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni sem tengjast efnahagsþróun á Íslandi í dag og taka þátt í umræðum sem tengjast fjármálum. Kennsluaðferðir miða að auknu sjálfstæði og ábyrgð nemenda á eigin námi. Töluvert er um hópverkefni og verkefni sem tengjast atvinnulífi. Áhersla er lögð á að nemendur geti hagnýtt sér Netið til öflunar tölulegra upplýsinga.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu réttindum og skyldum launþega annars vegar og verktaka hins vegar
 • lífeyrisréttindum
 • viðbótarlífeyrissparnaði
 • skattgreiðslum
 • heimilisbókhaldi
 • skatttekjum ríkisins og útgjöldum
 • kostnaði við rekstur unglings
 • góðum venjum í fjármálum einstaklinga

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • gera skattskýrslu
 • reikna út vaxtagreiðslur af lánum
 • færa heimilisbókhald
 • setja fjárhagsupplýsingar fram á myndrænan hátt í Excel
 • setja sér markmið í fjármálum og skoða hvernig tekst að ná þeim

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • lesa, greina og fjalla um fjármál og þá fjárhagslegu þætti sem farið er í.
Nánari upplýsingar á námskrá.is