EÐLI3BL05 - Bylgjur og ljós

Bylgjur og ljós

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: EÐLI2GR05
Í áfanganum eru nemendur látnir vinna með og öðlast skilning á hugtökum og þekkingu úr ljós- og bylgjufræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur öðlast leikni í að setja fram og túlka myndir og gröf innan bylgjufræðinnar m.a. í verklegri æfingu og geta útskýrt niðurstöður út frá verkseðli/fyrirmælum kennara. Nemendur öðlast leikni í að nota markverða stafi og viðeigandi einingar innan bylgjufræði ásamt því að nota flókna stærðfræði til úrlausnar verkefna. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Byggt er á grundvallarþekkingu á fræðum sem nemandinn hefur aflað sér í kjarnaáfanganum EÐLI2RG05. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru sérhæfðir innan ljós- og bylgjufræði og þeir eru: hljóðbylgjur, ljósgeislafræði, bylgjueðli ljóss, rafsegulbylgjur, uppgötvun rafeindarinnar, tilraun Millikans, atómlíkan Bohrs, skammtatilgáta Plancks og sjálfvalið eðlisfræðiefni. Helstu lögmál sem tengjast ofangreindum efnisþáttum svo sem endurvarpslögmálinu, lögmáli Snells, viðlagningarlögmáli bylgna, skammtatilgáta Plancks, líkan Bohrs.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum sem notuð eru til að lýsa hljóðbylgjum, ljósgeislafræði, bylgjueðli ljóss, rafsegulbylgjum, uppgötvun rafeindarinnar, tilraun Millikans og fyrirbærum tengdum þeim efnisþáttum
 • helstu lögmálum sem tengjast ofangreindum efnisþáttum svo sem endurvarpslögmálinu, lögmáli Snells, viðlagningarlögmáli bylgna, skammtatilgátu Plancks, líkani Bohrs

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • meðferð talna og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum
 • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi
 • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir sambandi stærða út frá gefnum forsendum
 • vinna með hin ýmsu mælitæki við að framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra, m.a. með tölvuforritum eins og GeoGebra og Excel
 • setja fram eðlisfræðilegt umfjöllunarefni á skýran og markvissan hátt í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nota námsefni og gögn á markvissan hátt
 • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar.
Nánari upplýsingar á námskrá.is