HAGF2ÞJ05 - Þjóðhagfræði

þjóðhagfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í áfanganum eru grunnhugtök og meginviðfangsefni þjóðhagfræðinnar kynnt. Fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðsþjóðfélagi. Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstæðir þjóðarbúsins og tengsl þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni. Nemendur fá þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun vísitalna, hlutfallareiknings og fleiri algengra aðferða við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum. Áhersla er lögð á að nemendur geti hagnýtt sér Netið til öflunar tölulegra upplýsinga. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni sem tengjast efnahagsþróun á Íslandi í dag og taka þátt í umræðum sem tengjast hagfræði. Kennsluaðferðir miða að auknu sjálfstæði og ábyrgð nemenda á eigin námi.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • hagfræði sem fræðigrein, meginviðfangsefnum hennar og grundvallarspurningum
 • mismunandi hagkerfum; innviðum hagkerfa og hlutverkum þeirra
 • lögmálum markaðarins, framboði og eftirspurn og meginþáttum verðmyndunar á markaði
 • helstu aðilum og launamyndun á vinnumarkaði, umsvifum hins opinbera í efnahagslífi
 • aðilum á peningamarkaði og hlutverki seðlabanka
 • utanríkisviðskiptum, kenningum um hlutfallslega yfirburði og algjöra yfirburði
 • gengi gjaldmiðla, nafngengi og tilhögun við skráningu á gengi íslensku krónunnar
 • vandamálum í efnahagslífinu; verðbólgu, atvinnuleysi og erlendum skuldum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota framboðs- og eftirspurnarlínurit til að skoða þróun á markaði
 • reikna út þjóðhagstærðir á föstu verðlagi og hlutfallslegar breytingar á milli ára
 • reikna hagvöxt, þekki helstu ákvörðunarþætti og vanda við mat á hagvexti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • leggja mat á upplýsingar um efnahagsmál
 • taka þátt í daglegri efnahagsumræðu út frá faglegu sjónarmiði
 • tengja undirstöðuþekkingu í þjóðhagfræði við þróun efnahagsmála
 • afla sér frekari þekkingar um hagfræði og geti nýtt upplýsingatækni og Netið við öflun upplýsinga og lausn verkefna sem tengjast hagfræðilegum viðfangsefnum.
Nánari upplýsingar á námskrá.is