FÉLA3MA05 - Mannfræði

mannfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: FÉLA2KR05
Viðfangsefni mannfræðinnar er manneskjan sem dýrategund. Í áfanganum er farið yfir helstu nálganir mannfræðinnar að mannskepnunni. Meginhluti efnisins beinist að félagslegri mannfræði og nemendur kynnast rannsóknaraðferðum og helstu umfjöllunarefnum mannfræðinga. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist mismunandi menningarheimum og fái þjálfun í að beita afstæðishyggju sem hluta af aðferðarfræði fagsins. Meðal þess sem tekið verður fyrir er fjölbreytileiki í fjölskylduformum, hjúskap, sifjakerfum, ættrakningu, kynhlutverkum, lagskiptingu, stríðsrekstri, friðarferlum, hagkerfum og trúarhugmyndum. Heildræn sýn mannfræðinnar á hvernig mismunandi stofnanir samfélagsins tengjast og hafa áhrif hver á aðra er höfð í forgrunni sem og hvaða hlutverki mannfræðin hefur í hnattrænu samfélagi nútímans og framtíðar. Nemendur fá einnig innsýn í nálgun líffræðilegrar mannfræði, til dæmis prímatafræði, fornmannfræði, erfðamannfræði og réttarmannfræði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • fjórskiptingu mannfræðinnar
 • sögu mannfræðinnar sem fræðigreinar
 • rannsóknum erlendra og íslenskra mannfræðinga hérlendis og erlendis
 • sértækum hugtökum mannfræðinnar
 • sérstöðu mannfræðinnar og skyldleika hennar við aðrar greinar félagsvísinda
 • nokkrum fjarlægum og nálægum menningarheimum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • leggja gagnrýnið mat á þróunarhugtakið bæði hvað varðar líffræðilega og menningarlega þróun
 • beita aðferðarfræði mannfræðinga
 • skoða fjarlæg og nálæg samfélög í gegnum kenningargleraugu mannfræðinnar
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • miðla skýrt og skilmerkilega fræðilegu efni í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • beita afstæðishyggju í umræðum um menningarleg málefni og þekki til takmarkana hennar
Nánari upplýsingar á námskrá.is