SPÆN1TH05 - Tal, hlustun, lesskilningur og ritun

hlustun, lesskilningur og ritun, tal

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Þar sem um byrjunaráfanga er að ræða er mikil áhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins strax frá upphafi. Í byrjun er sérstök áhersla á hlustun og stutt samtöl svo nemendur átti sig á hljóðkerfi spænskunnar en almennt eru nemendur þjálfaðir jafnt og þétt í öllum færniþáttum, tali, hlustun, lesskilningi og ritun. Nemendur þjálfast í nokkrum grunnatriðum málfræðinnar, byggja upp grunnorðaforða og þjálfast í að tjá sig um sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi. Þeir þjálfast einnig í að afla sér einfaldra upplýsinga. Hinn spænskumælandi heimur er kynntur í tengslum við námsefnið og er bætt við þá þekkingu með ýmsu ítarefni, t.d. tónlist og myndefni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • nokkrum helstu grundvallarþáttum spænsks málkerfis svo sem framburði, tónfalli og einfaldri setningaskipan
 • spænskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þjóðanna
 • mjög einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • skrifa stutta, einfalda texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fylla út einföld eyðublöð, skrifa póstkort o.fl.
 • nýta sér ýmis hjálpargögn í spænskunáminu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • beita mismunandi aðferðum til að skilja einfalda ritaða texta
 • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
 • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
 • rita mjög einfalda texta
Nánari upplýsingar á námskrá.is