STÆR3ÞR05 - Þrívíð rúmfræði

þrívíð rúmfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3FD05
Meginefni áfangans er þrívíð rúmfræði, með og án hnitakerfis og keilusnið. Helstu efnisatriði eru: Sögulegir þættir flatarmyndafræði og sannanir á nokkrum völdum reglum, fimmta krafa Evklíðs og hlutverk hennar í þróun rúmfræði, þrívíð rúmfræði, margflötungar, vigrar í þrívídd og hnit þeirra, jöfnur og stikaform sléttu, línu og ferla, lausnir á jöfnum, horna- og fjarlægðarreikningar, rúmmálsreikningar og vigurfeldi, keilusnið, jöfnur þeirra og speglunareiginleikar. Í meginatriðum er um þrenns konar kennsluhætti að ræða, þ.e.a.s. bekkjarkennslu, hópvinnu og einstaklingsvinnu. Kynning á nýju efni fer oft fram í fyrirlestrum með útskýringum en miklum hluta tímans er varið í dæmareikning sem hver og einn þarf að ná tökum á.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • sígildri rúmfræði og tamið sér stærðfræðileg vinnubrögð
  • keilusniðum og rúmfræðilegum eiginleikum þeirra
  • vigurreikningi í þrívíðu rúmi

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • meðhöndla punkta, línur og fleti og leysa verkefni í þrívíðri rúmfræði

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • útskýra helstu sannanir sem koma fyrir í námsefni hans
  • fella stærðfræðileg viðfangsefni inn í þá þekkingu og leikni sem hann býr yfir
  • teikna skýringarmyndir til að glöggva sig á vandamálum sem fyrir liggja
  • nýta stærðfræðileg líkön til að fást við aðrar fræðigreinar
  • skilja og taka þátt í að hanna stærðfræðileg líkön sem sniðin eru að ákveðnum viðfangsefnum
  • skilja að það sé ekki sjálfsagt að verkefni hafi lausnir, hvorki einföld jafna né stór viðfangsefni
Nánari upplýsingar á námskrá.is