ENSK3KÁ05 - Kanada, ástralía og nýja sjáland

kanada, ástralía og nýja sjáland

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2E205
Kynning á fjarlægum enskumælandi menningarsamfélögum. Fjallað verður um samfélag, venjur og siði t.d. í Kanada, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og fleiri gömlum breskum nýlendum þar sem enska er annað mál. Í tengslum við það verður unnið með þarlenda rauntexta, bókmenntaverk, kvikmyndir, heimildamyndir o.fl. sem túlkuð verða út frá menningarlegu samhengi. Nemendur verða einnig þjálfaðir í að tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Nemendur vinna áfram sjálfstætt að viðameiri verkefnum, svo sem þematengdu efni o.fl., sem fela í sér öflun upplýsinga á bókasafni, á Netinu og margmiðlunarefni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu menningarsvæðum þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða annað mál
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
 • sögu, þjóðfélagsfræði og menningu á helstu málsvæðum enskunnar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni menningarlegs eðlis
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni
 • átta sig á málfarsmun, mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
Nánari upplýsingar á námskrá.is