DANS3BM05 - Menning, bókmenntir og orðaforði.

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: DANS2MR05 eða góður árangur úr DANS2RM07
Áfanginn er valáfangi og í honum er lögð áhersla á að nemendur vinni sjálfstætt að stærri verkefnum og kynnist fjölbreyttari og flóknari textum en áður. Áhersla er lögð á aukna færni bæði í rit- og talmáli. Fjölbreytt textaval og sjálfstæð vinna nemenda leiðir til fjölþættra vinnubragða þeirra við lausn einstaklings- jafnt sem hópverkefna.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • dönsku þjóðlífi, fjölmiðlum, stjórnmálum og danskri menningu
 • því hvernig danska nýtist honum á Norðurlöndum almennt
 • öllum almennum orðaforða, orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða sem nýtist í áframhaldandi námi eða starfi
 • helstu hefðum bæði í tal- og ritmáli
 • mismunandi bókmenntatextum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður og fylgjast með í fyrirlestrum, jafnvel þótt þeir tengist ekki áhugasviði hans
 • lesa allan almennan texta, bókmenntatexta og fjölbreyttar gerðir texta hvort sem er úr fjölmiðlum eða tímaritum á því sviði sem hann þekkir
 • tjá sig hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér, geta útskýrt mál sitt og tekið þátt í almennum umræðum
 • rita skýran og velsamsettan texta með rökstuðningi máli sínu til framdráttar og geta hagað ritstíl nokkuð eftir tilefni hverju sinni
 • túlkað bókmenntatexta á mismunandi hátt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni
 • tileinka sér innihald ritaðs texta, átta sig á dýpri merkingu texta og geta nýtt textana á mismunandi hátt
 • geta tjáð sig hiklaust, skipst á skoðunum og tekið þátt í samræðum við ólíka viðmælendur sem hafa dönsku að móðurmáli
 • geta sett fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi og komið þeim kunnáttusamlega til annarra
 • geta talað lipurlega og með nægilega góðum framburði, hrynjandi og áherslum til að vel skiljist
 • tjá sig skýrt, lipurlega og blaðalaust frammi fyrir áheyrendum um efni sem hann hefur kynnt sér
 • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
 • skrifa margs konar texta og fylgja þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is