STÆR3VN05 - Fjármálastærðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Að minnsta kosti tveir stærðfræðiáfangar.
Lögð verður áhersla á arðsemi hlutabréfa og fjárfestinga með núvirðisreikning, hámörkun hagnaðar með diffrun. Farið verður í diffurjöfnur og diffurjöfnuhneppi og einnig fylki og aðferð minnstu kvaðrata til að rannsaka hegðun á markaði. Að lokum verður farið í afleiðuútreikninga. Áfanginn er góður undirbúningur fyrir þá sem hafa hug á að kynna sér hagnýtinguna í stærðfræði og fjármálum. Efni áfangans er góður undirbúningur fyrir nám í hagfræði, viðskiptafræði, iðnaðarverkfræði eða fjármálaverkfræði en sýnir einnig hvernig stærðfræði er notuð í bankakerfinu.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnatriðum núvirðis- og framvirðis reikniaðferða
 • grunnatriðum aðhvarfsgreiningar
 • grunnatriðum diffurjafna
 • grunnatriðum afleiðureiknings
 • innri vöxtum
 • fjárstreymi
 • fylkjareikning

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nýta núvirðisreikning til að finna hagkvæmasta fjárfestingakostinn
 • lesa ársreikninga og lykiltölur og geta notað þær til að reikna virði fyrirtækja
 • nota Black-Scholes módelið til að reikna virði afleiðna
 • reikna diffurjöfnur
 • aðferðir fylkjareiknings, andhverfur, eigen values og eigen vectors

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • geta lesið ársreikning, tekið úr honum lykilupplýsingar og reiknað út virði félagsins
 • geta sett upp viðskiptahugmynd, reiknað út fjárstreymi og núvirði viðskiptahugmyndarinnar
 • geta reiknað virði afleiðusamnings
 • geta spáð fyrir um þróun virðis hlutabréfa með aðhvarfsgreiningu
 • geta fundið bestu lausn á framleiðslufalli með diffurreikningi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is