ÞÝSK1ÞA05 - Þýska 1

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Þar sem þetta er byrjunaráfangi er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í lesskilningi ásamt samskiptaþáttunum tali, hlustun og ritun. Áhersla er lögð á réttan framburð, þjálfun nokkurra helstu grunnatriða málfræðinnar sem og uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Nemendur fá innsýn í menningu og staðhætti þýskumælandi landa.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
 • notkun tungumálsins til að mæta markmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
 • nokkrum helstu grundvallarþáttum málkerfisins
 • þýskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þjóðanna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • fylgja einföldum fyrirmælum og skilja helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist honum, umhverfi hans og áhugamálum og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt um efni sem hann þekkir
 • skilja einfalt talað mál
 • skilja meginatriði einfaldra texta
 • geta metið eigið vinnuframlag og kunnáttu
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til þýskunámsins og öðlast trú á eigin getu í faginu
Nánari upplýsingar á námskrá.is