FRAN1FA05 - Franska 1

undirstöðuatriði tungumálsins

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Áfanginn er byrjunaráfangi og er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Frá fyrstu kennslustund eru nemendur þjálfaðir í að hlusta á frönsku og að bera fram einföld orð og setningar. Mikil áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í réttum framburði og er þeim þætti sinnt bæði með hlustun og talæfingum sem og útskýringum á hljóðkerfi frönskunnar. Þá er einnig lögð mikil áhersla á skilning á mæltu máli. Fljótlega eru einföld málfræðiatriði kynnt og þjálfuð jafnt og þétt eftir því sem viðfangsefni áfangans gefa tilefni til. Nemendur rita stutta texta. Áhersla er lögð á kynningar, tjáningu á eigin smekk sem og öflun upplýsinga. Frakkland er kynnt til sögunnar ásamt öðrum frönskumælandi málsvæðum og er bætt við þá þekkingu með ítarefni, t.d. tónlist og myndefni.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • nokkrum helstu grundvallarþáttum fransks málkerfis svo sem framburði, tónfalli og einfaldri setningaskipan
 • frönskumælandi löndum, sér í lagi Frakklandi, og fengið innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þjóðanna

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og áhugamálum með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • geta skrifað stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð o.fl.

Hæfnisviðmið

 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • beita mismunandi aðferðum til að skilja einfalda texta
 • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
 • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
 • rita mjög einfalda texta
Nánari upplýsingar á námskrá.is