EÐLI3AH05 - Aflfræði, hiti og kvikfræði, varmi, afstæðiskenningin og sjálfvalið eðlisfræðiefni

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: EÐLI2GR05
Í áfanganum eru nemendur látnir vinna með hugtök og þekkingu úr neðangreindum þáttum eðlisfræðinnar. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við bóklegt og verklegt nám í þessum þáttum. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. Stefnt er að því að fara með hópinn í heimsókn í háskóla og/eða stofnun þar sem notast er við raungreinaþekkingu. Efnisþættir sem teknir verða fyrir eru: hringhreyfing og þyngdarsvið, skriðþungi og vökvar, hiti og kvikfræði , varmafræði, takmarkaða afstæðiskenningin og sjálfvalið eðlisfræðiefni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum sem notuð eru til að lýsa hringhreyfingu og þyngdarsviði, skriðþunga og vökvum, hita og kvikfræði , varmafræði, takmörkuðu afstæðiskenningunni s.s. tvíburaþversögnina, fjórðu víddina (tíma) og sambandi massa og orku og fyrirbærum tengdum þeim efnisþáttum
 • helstu lögmálum sem tengjast ofangreindum efnisþáttum svo sem þyngdarlögmáli Newtons, lögmálinu um varðveislu skriðþunga, atlagslögmálinu, lögmálum Pascals og Arkimedesar, lögmálum Boyls, Charles og Gay-Lussacs, (kjör)gaslögmálinu (ástandsjöfnu gass), lögmálinu um varðveislu orkunnar.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna með tölur og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum
 • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi
 • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir sambandi stærða út frá gefnum forsendum
 • vinna með hin ýmsu mælitæki við að framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra, m.a. með tölvuforritum eins og Word og Excel
 • setja fram eðlisfræðilegt umfjöllunarefni á skýran og markvissan hátt í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • nota námsefni og gögn á markvissan hátt
 • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið
 • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
Nánari upplýsingar á námskrá.is