SPÆN1OM05 - Orðaforði, menning og saga spænskumælandi landa, lesskilningur, tal, hlustun og ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: SPÆN1TH05
Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu og sögu spænskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri. Viðfangsefni tengjast m.a. daglegu lífi og liðnum atburðum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • helstu grundvallarþáttum spænska málkerfisins
 • spænskumælandi löndum og fengið aukna innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði þjóðanna
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja talað mál um kunnleg efni þegar talað er skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, fyrirmæli og stuttar frásagnir
 • lesa einfalda texta af ýmsu tagi og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita kurteisis- og málvenjum við hæfi
 • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
 • geta sagt einfalda sögu og lýst liðnum atburðum og reynslu í stuttu máli
 • skrifa stutta texta í nútíð og þátíð (núliðinni tíð), svo sem einföld persónuleg bréf, skilaboð, boðskort og samtöl
 • nýta sér ýmis hjálpargögn í spænskunáminu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja talað mál um kunnugleg efni
 • skilja meginatriði texta sem innihalda algengan orðaforða, m.a. í blöðum og tímaritum
 • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • skrifa einfalda texta um málefni og atburði byggða á persónulegri og ímyndaðri reynslu
Nánari upplýsingar á námskrá.is