UPPE3KE05 - Kenningar og rannsóknaraðferðir í uppeldis- og menntunarfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: UPPE2UM05
Uppeldis- og menntavísindi styðjast við margvíslegar kenningar í rannsóknum á því sviði. Kenningarnar tengjast félagsfræði menntunar, kennslusálfræði, uppeldisheimspeki o.fl. svo fátt eitt sé talið. Rannsóknaraðferðir í uppeldis-og menntunarfræðum eru nátengdar kenningunum. Nauðsynlegt er að öðlast dýpt í skilningi á kenningum innan fræðanna til þess að geta gert faglegar rannsóknir. Áhersla er því lögð á skilning á kenningum og tengingu þeirra við aðferðafræðina, bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir. Nemendur þjálfast í að í að beita vísindalegum aðferðum tengdum rannsóknum á uppeldi og menntun. Þeir eiga að geta metið, tekið afstöðu til og fjallað á gagnrýninn hátt um rannsóknir á uppeldi og menntun.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • sjónarhornum kenninga í uppeldis- og menntunarfræði
 • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
 • aðferðum sem beitt er í rannsóknum innan skólasamfélagsins
 • sértækum hugtökum uppeldis- og menntunarfræðinnar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
 • nýta fræðilegan/vísindalegan texta á íslensku og ensku
 • beita viðeigandi kenningum á margvísleg viðfangsefni
 • beita fræðihugtökum á margvísleg viðfangsefni
 • beita viðeigandi rannsóknaraðferðum á margvísleg viðfangsefni
 • miðla fræðilegu efni í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sjá uppeldis- og menntunarfræðileg hugðarefni út frá ólíkum kenningarlegum sjónarhornum
 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja mat á rannsóknir í uppeldis- og menntavísindum
 • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við margvíslegar aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
 • meta eigin frammistöðu og vinnuframlag sem og annarra á gagnrýninn hátt
 • geta sett fram þekkingu sína í ræðu og riti
Nánari upplýsingar á námskrá.is