SÁLF3GE05 - Geðheilsa

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SÁLF2IS05
Áfanginn fjallar um geðheilsu og geðræn vandamál. Fjallað er um almennt geðheilbrigði og geðrækt bæði út frá sálfræðilegum kenningum og læknisfræðilega líkaninu. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á samspili líkamlegra og andlegra þátta í tengslum við geðheilbrigði og þróun geðraskana. Nemendur kynnast leiðum til að verjast streitu og taka á afleiðingum hennar. Einnig er fjallað um ýmsar geðraskanir og helstu meðferðarúrræði við þeim. Nemendur afla sér upplýsinga um geðheilsugæslu og þá meðferð sem er í boði á Íslandi. Meginmarkmið áfangans er að nemendur öðlist skilning á geðheilsu, geðrækt og eðli geðraskana svo þeir skilji hvernig þeir geta tekið ábyrgð á eigin geðheilbrigði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • geðheilsu og geðröskunum
 • mismunandi nálgun sálfræðinnar á geðheilsu í samanburði við líffræði
 • helstu hugtökum og kenningum geðsálfræðinnar
 • framlagi geðsálfræðinnar innan sálfræðinnar og til samfélagsins

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • geta tekið þátt í rökræðum um málefni sem tengjast sálfræðinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is