STÆR3SS05 - Strjál stærðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3FD05
Efnissvið áfangans eru mengjafræði, rökfræði, talningarfræði, reiknirit og talnafræði. Náttúrlegar tölur eru sameiginlegt viðfangsefni þessara sviða. Allt efni áfangans er undirstaða undir tölvunarfræði en einnig aðra stærðfræði. Auk dæmareiknings skulu nemendur skila a.m.k. einu samvinnuverkefni eða stuttri ritgerð um valda þætti í námsefninu eða tengdu efni. Helstu efnisatriði eru: Mengi, vensl, varpanir og helstu hugtök varðandi þessi atriði, talningarfræði, rökreglur, mótdæmi, rakning, þrepun, reiknirit, raðir, jafnmunaröð, jafnhlutfallaröð, deilanleiki talna og frumtölur, sætiskerfi með öðrum grunntölum en 10, leifaflokkar og aðgerðir með leifaflokkum. Í meginatriðum er um þrenns konar kennsluhætti að ræða, þ.e.a.s. bekkjarkennslu, hópvinnu og einstaklingsvinnu. Kynning á nýju efni fer oft fram í fyrirlestrum með útskýringum en miklum hluta tímans er varið í dæmareikning sem hver og einn þarf að ná tökum á.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu mengjahugtökum, fjöldatölum og hugtakinu samstétta mengi
 • venslum og vörpunum
 • skilgreiningum á gagntækri vörpun og andhverfu vörpunar
 • aðferðum úr talningarfræði
 • helstu hugtökum og aðferðum stærðfræðilegrar rökfræði
 • gerð og notkun reiknirita
 • mengjahugtakinu og mengjareikningi
 • undirstöðuhugtökum talnafræðinnar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skeyta saman einföldum föllum og finna andhverfur varpana
 • nota þrepunarlögmálið til þess að sanna fullyrðingar um náttúrlegar tölur

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • útskýra helstu sannanir sem koma fyrir í námsefni hans
 • fella stærðfræðileg viðfangsefni inn í þá þekkingu og færni sem hann býr yfir
 • teikna skýringarmyndir til að glöggva sig á vandamálum sem fyrir liggja
 • nýta stærðfræðileg líkön til að fást við aðrar fræðigreinar
 • skilja og taka þátt í að hanna stærðfræðileg líkön sem sniðin eru að ákveðnum viðfangsefnum
 • skilja að það sé ekki sjálfsagt að verkefni hafi lausnir, hvorki einföld jafna né stór viðfangsefni
 • skilja hvaða eiginleikar talna eru háðir talnarituninni og hverjir ekki
Nánari upplýsingar á námskrá.is