LÍFF3VE05 - Verkefnalíffræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: LÍFF2LE05
Í þessum valáfanga í líffræði fyrir náttúruvísindabraut er lögð áhersla á að nemandinn samþætti þá þekkingu og færni sem hann hefur tileinkað sér í fyrra námi, með sérstakri áherslu á líffræði. Meginmarkmið áfangans er að brjóta niður veggi milli fyrri áfanga og greina, rifja upp efni þeirra og setja það í víðara samhengi en áður hefur verið gert. Hver nemandi vinnur a.m.k. eitt stórt einstaklingsverkefni og fleiri minni verkefni ýmist einn eða í hóp. Efnisþættir eru valdir í samráði við nemendur hverju sinni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • sérhæfðum sviðum líffræðinnar allt eftir áhugamálum hans hverju sinni

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • gera raunhæfar áætlanir um rannsóknaraðferðir
  • greina mismunandi umfjöllun um líffræðileg efni í kennslubókum, fjölmiðlum, fræðiritum og á netinu
  • nýta sér rannsóknartæki og hugbúnað í tengslum við líffræðinám
  • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni
  • safna upplýsingum, vinna úr þeim og miðla til annarra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • auka skilning sinn á líffræðilegum viðfangsefnum
  • geta tekið rökstudda afstöðu til dægurmála er tengjast sem flestum sviðum líffræðinnar
  • tengja undirstöðuþekkingu í líffræði við daglegt líf og sjá notagildi hennar
  • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. líffræðilegra þátta
Nánari upplýsingar á námskrá.is