Umhverfisstefna

Kvennaskólinn í Reykjavík hefur umhverfismál á stefnuskrá sinni og leggur áherslu á umhverfis- og náttúruverndarsjónarmið í skólastarfinu og í stefnumótun skólans. Í skólanum starfar umhverfisráð sem fundar mjög reglulega. Umhverfisráðið er skipað nemendum auk eins kennara.

Lögð er áhersla á að skólinn setji sér skýr markmið í umhverfismálum. Markmiðin snúa bæði að ytra og innra umhverfi skólans en einnig að aukinni fræðslu og virkni nemenda og starfsfólks í umhverfis- og náttúruverndarmálum. Áhersla er lögð á skapandi lausnir og að efla jákvætt viðhorf innan skólasamfélagsins til umhverfismála.

Stefna skólans í
umhverfismálum er einföld og skýr.

Helstu umhverfismarkmið skólans eru að:

  • auka fræðslu og umræðu um umhverfismál innan skólans
  • flokka allt rusl og vekja athygli á mikilvægi þess
  • minnka pappírsnotkun
  • minnka plastnotkun
  • hvetja nemendur og starfsmenn til þess að nota umhverfisvænar samgöngur
  • hafa umhverfisviku einu sinni á ári
  • viðhalda grænfánanum
  • meta árangur í umhverfismálum innan skólans, kynna það sem vel er gert og lagfæra það sem betur má fara.