Reglur um skólasókn

Skólasóknarreglur 
Breytingar á skólasóknarreglum á tímum Covid eru skrifaðar með rauðu letri.

 • Nemendur skulu sækja allar þær kennslustundir sem þeir eru skráðir í og koma stundvíslega til kennslunnar (staðnáms- eða fjarnámskennslustundir og/eða viðtöl)
 • Veikindi skal tilkynna skólanum samdægurs (skrá í Innu eða hafa samband við skrifstofu skólans) og staðfesta með læknisvottorði eða af forráðamanni. Langvarandi og tíð veikindi verður að staðfesta með læknisvottorði og getur skólinn vísað slíkum málum til skólalæknis. Nemendur sem eru með kvef- eða flensueinkenni eiga EKKI að mæta í skólann. Mikilvægt er að tilkynna forföll daglega ef nemandi getur ekki mætt í stað- og/eða fjarkennslutíma eða getur ekki stundað náms sitt vegna veikinda. Einnig þarf að tilkynna skólanum ef nemandi er í sóttkví, með Covid smit eða grun um smit (sjá viðbragðsáætlanir skólans). 
 • Hægt er að sækja um leyfi en þau skoðast sem fjarvist með útskýringu. Ef um lengra leyfi er að ræða, t.d. vegna utanlandsferðar, þarf að sækja um það til skólameistara. Slík leyfi eru aðeins veitt þeim nemendum sem eru með 85% raunskólasókn eða hærri. 
 • Ekki er hægt að fá felld niður fjarvistarstig vegna læknisferða eða annarra útréttinga á skólatíma.
 • Komi nemandi meira en 15 mínútum of seint í kennslustund fær hann fjarvist (F), annars seint (S).
 • Fyrir 96-100% raunskólasókn fá nemendur eina skólasóknareiningu á önn. Ekki í gildi vorönn 2020 og haustönn 2020.
 • Fari raunskólasókn niður fyrir 90% fær nemandinn áminningu umsjónarkennara. Fari raunskólasókn  niður fyrir 80% um leið og hún er undir 90% með vottorðum er litið svo á að nemandinn hafi sagt sig úr skóla. Unnt er, einu sinni á námsferlinum, að sækja um skólavist að nýju (endurinnritun) en slíkri skólavist fylgja ströng skilyrði. A.m.k vikulega er fylgst er með mætingu og ástundun nemenda (mæting í stað- og fjartíma, viðtöl, verkefnaskil, virkni í Innu o.s.frv). Kennarar senda reglulega inn upplýsingar til námstjóra og náms- og starfsráðgjafa um nemendur sem þeir hafa áhyggjur af. A.m.k vikulega er farið yfir alla skráningu og umsjónarkennari og/eða náms- og starfsráðgjafi hefur samband við nemanda. 
 • Ferlið sem fer í gang þegar fjarvistir nemanda stefna í óefni hefst á munnlegri áminningu umsjónarkennara og síðar skriflegri áminningu námstjóra ef skólasókn batnar ekki . Láti nemandi sér ekki segjast og bæti mætingu er brottvísun. Í fyrsta skipti sem nemanda er vísað úr skóla er endurinnritun möguleg. Haldi brot nemenda áfram eftir endurinnritun er málinu vísað til skólaráðs sem metur hvort einhverjar ástæður réttlæti áframhaldandi skólavist nemandans. Forráðamenn ólögráða nemenda fá afrit af bréfasendingum og geta þeir eða nemandinn sjálfur komið andmælum á framfæri. Á meðan skert staðkennsla er í gangi þá fer áminningaferlið ekki í gang heldur verður lögð áhersla á viðtöl og stuðning. 
 • Skólasókn nemanda er birt í Innu. Nemendur og forráðamenn nemenda undir 18 ára aldri geta séð skólasókn sína í Innu. Úttekt er gerð á skólasókn nemenda þrisvar til fjórum sinnum á önn og í framhaldi af því eru veittar áminningar skv. ferlinu hér að ofan. Viðveruskráning allra nemenda er tekið út reglulega yfir önnina. 
 • Námsáætlanir einstakra greina, ekki síst símatsáfanga, geta tiltekið lágmarksskólasókn og þátttöku í verkefnum skv. samþykktum deilda/deildafunda. Mikilvægt er að fara vel yfir námsáætlanir í öllum námsgreinum. Í ástundun er ekki eingöngu tekið mið af mætingu í stað- og/eða fjarnám heldur líka virkni á Innu (skoðuð skjöl, þátttaka í tímum, heimavinna o.fl) 
 • Fjarvist úr kennslustund reiknast 3 stig, óháð lengd kennslustundar og seinkoma 1 stig. Þessi stig eru lögð til grundvallar þegar fjarvistir eru reiknaðar. Komi nemandi of seint til kennslu eða fari áður en henni lýkur eru honum reiknuð fjarvistarstig.
 • Skólasóknarreglur eru birtar með fyrirvara um breytingar sem gerðar kunna að verða og auglýstar eru ef svo ber til.

  (Síðast uppfært á haustönn 2020)