Reglur um skólasókn

Skólasóknarreglur
Nemendur skulu sækja allar þær kennslustundir sem þeir eru skráðir í og koma stundvíslega til kennslunnar.  

 • Veikindi skal tilkynna skólanum samdægurs (skrá í Innu eða hafa samband við skrifstofu skólans) og staðfesta með læknisvottorði eða af forráðamanni. Langvarandi og tíð veikindi verður að staðfesta með læknisvottorði og getur skólinn vísað slíkum málum til skólalæknis. 
 • Hægt er að sækja um leyfi en þau skoðast sem fjarvist með útskýringu. Ef um lengra leyfi er að ræða, t.d. vegna utanlandsferðar, þarf að sækja um það til skólameistara. Slík leyfi eru aðeins veitt þeim nemendum sem eru með 85% raunskólasókn eða hærri. 
 • Ekki er hægt að fá felld niður fjarvistarstig vegna læknisferða eða annarra útréttinga á skólatíma.
 • Komi nemandi meira en 15 mínútum of seint í kennslustund fær hann fjarvist (F), annars seint (S).
 • Fyrir 96-100% raunskólasókn fá nemendur eina skólasóknareiningu á önn. 
 • Fari raunskólasókn niður fyrir 90% fær nemandinn áminningu umsjónarkennara. Fari raunskólasókn  niður fyrir 80% um leið og hún er undir 90% með vottorðum er litið svo á að nemandinn hafi sagt sig úr skóla. Unnt er, einu sinni á námsferlinum, að sækja um skólavist að nýju (endurinnritun) en slíkri skólavist fylgja ströng skilyrði. 
 • Ferlið sem fer í gang þegar fjarvistir nemanda stefna í óefni hefst á munnlegri áminningu umsjónarkennara og síðar skriflegri áminningu námstjóra ef skólasókn batnar ekki . Láti nemandi sér ekki segjast og bæti mætingu er brottvísun. Í fyrsta skipti sem nemanda er vísað úr skóla er endurinnritun möguleg. Haldi brot nemenda áfram eftir endurinnritun er málinu vísað til skólaráðs sem metur hvort einhverjar ástæður réttlæti áframhaldandi skólavist nemandans. Forráðamenn ólögráða nemenda fá afrit af bréfasendingum og geta þeir eða nemandinn sjálfur komið andmælum á framfæri. 
 • Skólasókn nemanda er birt í Innu. Nemendur og forráðamenn nemenda undir 18 ára aldri geta séð skólasókn sína í Innu. Úttekt er gerð á skólasókn nemenda þrisvar til fjórum sinnum á önn og í framhaldi af því eru veittar áminningar skv. ferlinu hér að ofan. 
 • Námsáætlanir einstakra greina, ekki síst símatsáfanga, geta tiltekið lágmarksskólasókn og þátttöku í verkefnum skv. samþykktum deilda/deildafunda. 
 • Fjarvist úr kennslustund reiknast 3 stig, óháð lengd kennslustundar og seinkoma 1 stig. Þessi stig eru lögð til grundvallar þegar fjarvistir eru reiknaðar. Komi nemandi of seint til kennslu eða fari áður en henni lýkur eru honum reiknuð fjarvistarstig.
 • Skólasóknarreglur eru birtar með fyrirvara um breytingar sem gerðar kunna að verða og auglýstar eru ef svo ber til.

  (Síðast uppfært í janúar 2021)