SAGA1RS05 - Playlisti 20. aldar – frá rokki til grunge, frá poppi til hip hops

rokksaga

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Farið er yfir helstu tónlistarstefnur og strauma í gegnum 20. öld. Athuguð eru tengsl við hópamyndanir, þjóðfélagsbreytingar, hnattvæðingu og hverskyns andóf. Nemendur stjórna að hluta hvaða tónlistarstefnum verður fjallað sérstaklega um. Nemendur vinna margs konar verkefni og flytja í kennslustundum. Notuð verða myndbönd og tónlist og byggist námið mikið á hlustun í kennslustundum, heima og með stuttum fyrirlestrum kennara og nemenda. Engin krafa er gerð um að nemendur hafi mikla þekkingu á tónlist en áhugi á allskyns tónlist er æskileg.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • áhrifamestu tónlistarstefnum 20. aldar
 • helstu áhrifavöldum í þróun tónlistar s.s. hljómsveitir, tónlistarfólk og tækninýjungar
 • mikilvægustu félagslegu breytingum 20. aldar og tengingum þeirra við tónlist
 • helstu hugtökum sem tengjast ólíkum tónlistarstefnum s.s. bjögun, bergmál, auto-tune, sömpl, trommuheilar o.s.frv.
 • hvernig íslensk tónlistarmenning breyttist í takt við erlenda strauma

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina á milli áhrifamestu tónlistarstefna 20. aldar
 • lesa og skilja áhrif ólíkra tónlistarstefna í samfélagi 20. aldar
 • greina stöðu tónlistar innan samfélagsins og þau áhrif sem tónlist gat haft á samfélagið
 • gera grein fyrir einkennum og þróun ólíkra tónlistarstefna
 • setja fram niðurstöður sínar bæði munnlega og skriflega

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • gera grein fyrir samspili tónlistar, félagslegra breytinga og myndun menningarkima
 • tjá sig skipulega og gagnrýnið um tónlist og tónlistarstefnur
 • geta lagt mat á heimildir og upplýsingar
 • geti beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eigin námi og unnið í samvinnu við aðra
Nánari upplýsingar á námskrá.is