FRUM3NR05 - Frumkvöðlafræði og nýsköpun

hugmyndafræði nýsköpunar, rekstur fyrirtækja, viðskiptaáætlun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: FÉLV1SJ06 og NÝNE1NÝ01
Áfanginn er valáfangi á bóknámsbrautum þar sem kynnt eru ýmis hugtök og viðfangsefni í viðskiptagreinum s.s. nýsköpun, vöruþróun, stefnumótun, markaðssetning, bókhald og ársreikningar. Áfanginn er hugsaður sem kynning á viðskiptagreinum í háskólanámi sem hjálpi nemendum að átta sig á hvort þeir vilja fara í frekara nám á því sviði. Nemendur sem velja áfangann taka þátt í keppninni Ungir frumkvöðlar þar sem lagt verður mat á raunhæfni og framkvæmd. Skýrsla sem unnin er í áfanganum verður metin af JA Iceland. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni í hópum. Þeir vinna hugmyndavinnu við þróun vöru sem svarar þörf fyrir umbætur á tilteknu sviði sem þeir velja sjálfir. Lögð er áhersla á að hugmyndirnar séu raunhæfar. Nemendur nýta hugmyndir sínar til að setja fram viðskiptahugmynd og áætlun, vinna að stefnumótun og fjármögnun. Þeir vinna í hópum og stofna og reka eigið fyrirtæki. Hópurinn fjármagnar með útgáfu hlutabréfa, markaðssetja, framleiða og selja vöruna/þjónustuna á sölusýningu í Smáralind. Einnig nýtist verkefnið til þess að halda bókhald og gera markaðsáætlun til að koma vöru á framfæri. Í lok áfangans eru fyrirtækin lögð niður og gerð upp. Gert er ráð fyrir að farið verði í nokkrar heimsóknir og námskynningar í stofnanir og fyrirtæki. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og virka þátttöku nemenda. Kennsluaðferðir miða að því að virkja nemendur, efla sköpunarkraft og auka sjálfstæði og ábyrgð nemenda á eigin námi.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • frumkvöðlum, nýsköpun, vöruþróun og framleiðslu
 • stjórnun og stefnumótun fyritækja
 • markaðssetningu vöru og viðfangsefni markaðsfræðinnar
 • áætlanagerð, fjárhagsáætlunum og fjármögnun fyrirtækja
 • útgáfu hlutabréfa, bókhaldi, stjórnarfundum, fundargerðum
 • framleiðsluferli vöru
 • verkaskiptingu og reglum í starfsmannaráðningum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna að vöruþróun í hópvinnu
 • búa til kynningarefni fyrir vöru og þjónustu
 • gera áætlanir og átta sig á hvort raunhæft sé að framleiða tiltekna vöru

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna að skapandi verkefnum og reka lítið fyrirtæki
 • koma hugmyndum sínum á framfæri á árangursríkan hátt
 • koma auga á viðskiptatækifæri
 • meta markaðsaðstæður og nýta sölutækni við markaðssetningu
 • afla sér frekari þekkingar og upplýsinga sem nýtast við skapandi störf.
Nánari upplýsingar á námskrá.is