DANS3UH03 - Undirbúningur fyrir háskólanám á Norðurlöndum

Undirbúningur undir háskólanám á Norðurlöndum

Einingafjöldi: 3
Þrep: 3
Forkröfur: DANS2ML03 og DANS2LR04
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur vinni með flóknari texta en áður. Unnið er með orðaforða sem tengist daglegu lífi, umhverfismálum, ferðamennsku, menntakerfi, tækni og vísindum. Áhersla er lögð á að hver nemandi byggi upp orðaforða og þekkingu sem tengist eigin áhugasviði og framtíðaráformum og kynni sér aðstæður og möguleika í hverju landi fyrir sig. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum í formi munnlegra kynninga og minni ritunarverkefnum. Í þessum áfanga er talþjálfun í brennidepli og skilningur á mæltu máli er aukinn með heimsóknum gesta sem koma og segja frá sínu námi á Norðurlöndum á dönsku, sænsku og norsku. Áfanginn er próflaus en verkefni unnin á önninni eru metin til einkunna.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska/norræna menningu
 • orðaforða til undirbúnings náms á háskólastigi
 • helstu hefðum við uppsetningu og skipulag ritaðs máls

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður og algengustu orðasambönd sem einkenna það
 • lesa fjölbreyttar gerðir texta og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð textans eða viðfangsefnis
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • rita margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni sem hann hefur kynnt sér
 • nýta ritaða texta á mismunandi hátt
 • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, bregðast við og tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
 • geta tjáð sig hiklaust og tekið þátt í samræðum við ólíka viðmælendur sem hafa dönsku að móðurmáli
 • geta skipst á skoðunum og sett fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi og komið þeim kunnáttusamlega til annarra
 • geta talað lipurlega og með nægilega góðum framburði, hrynjandi og áherslum til að vel skiljist
 • tjá sig skýrt, lipurlega og blaðalaust fyrir áheyrendum um efni sem hann hefur kynnt sér
Nánari upplýsingar á námskrá.is