MEMA3MM05 - Menntamaskína

Lokaverkefni-nýsköpunarverkefni

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Nemendur þurfa að hafa lokið 120 einingum í framhaldsskóla.
MeMa er nýsköpunarhraðall þar sem þróaðar eru snjallar hugmyndir og þeim komið í verk. MeMa er stytting á MenntaMaskína en í hraðlinum fá nemendur tækifæri á því að nýta hugvit sitt til að leita lausna í þverfaglegu samstarfi við sérfræðinga og hagsmuna aðila. MeMa byggir á verkefnalotum sem líkja eftir hönnunar- og nýsköpunar aðferðum alþjóðlegra tæknifyrirtækja sem leggja mikla áherslu á hönnun og fljótvirkra frumgerðarsmíði. Í MeMa vinna nemendur að umfangsmiklu lokaverkefni sem spannar alla önnina. Vinnan að verkefninu fer fram í gegnum hönnunar- og tæknispretti sem byggja á teymum sem vinna að því búa til virka frumgerð að nýsköpunarhugmynd. Maskína hefst í ágúst og lýkur með verðlaunaafhendingu í nóvember. Í Maskínu er lögð áhersla á vísindi, hagnýtingu þekkingar, samvinnu, hönnun, tilraunir og prófanir. Fab Lab Reykjavíkur leiðir verkefnið og hefur það vaxið í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti með stuðningi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Reykjavíkurborgar. Með þáttöku í MeMa gefst nemendum og kennurum einstakt tækifæri til að kynnast rannsóknum og þróun nýsköpunarhugmynda með hjálp sérfræðinga Fab Lab Reykjavíkur.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • nýsköpun; uppbyggingu, aðferðum, hugtökum
 • teymisvinnu í rannsóknum og þróun
 • verkefnastjórnun nýsköpunar
 • aðferðum Hönnunarspretta (Design sprint)
 • stafrænni hönnun og frumgerðarsmíð
 • notendaprófunum á lausnum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skipuleggja verkferlið með ábyrgum hætti í samvinnu við sitt teymi
 • sýna frumkvæði og vera skapandi í mótun hugmynda sinna
 • tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigin hugmyndir, verkferli og niðurstöður
 • vinna með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi
 • beita af öryggi mismunandi miðlunarleiðum og geta valið viðeigandi leið með tillit til verkefna og aðstæðna hverju sinni
 • velja réttar aðferðir til að útfæra hugmyndir sínar hvað varðar, tækni, verklag og skapandi aðferðir sem endurspegla hugmyndavinnu tengda nýsköpun og inntaki verkefna

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • geta miðlað þekkingu sinni á fjölbreytilegan hátt svo sem munnlega,skriflega, verklega og með nýmiðlum
 • beita þeirri sérhæfðu verkkunnáttu sem hann hefur áunnið sér í Maskínu
 • þróa hugmyndir í teymi og sýna áræðni við útfærslu þeirra og túlkun
 • vinna verk af innsæi og næmi en með rannsakandi aðferðum
 • gera sér grein fyrir siðferðilegu og samfélagslegu hlutverki nýsköpunar
 • getað fjallað um nýsköpun út frá þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
 • vera fær um að greina og meta eigin verk og annarra af þekkingu og víðsýni
Nánari upplýsingar á námskrá.is