EFNA3RL04 - Lotubundnir eiginleikar, rafefnafræði og kjarnaefnafræði

lotubundnir eiginleikar, rafefnafræði og kjarnaefnafræði

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: EFNA3JL05
Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: lotukerfið og lotubundnir eiginleikar, málmar og málmleysingjar, eiginleikar hreinna efna og lausna, rafefnafræði, kjarnaefnafræði. Uppbygging verklegrar æfingar frá grunni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • lotukerfinu og lotubundnum eiginleikum frumefnanna
 • eiginleikum hreinna efna og lausna
 • tengslum raforku og efnafræði
 • kjarnahvörfum og hvernig þau eru ólík venjulegum efnahvörfum
 • uppbyggingu verklegrar æfingar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • rata um lotukerfið og geta sagt til um og útskýrt eiginleika efna eftir stöðu þeirra í lotukerfinu
 • geta metið hegðun efna eftir því hvernig þau eru samsett
 • nota afoxunarspennutöflur til að finna út hvort líklegt sé að efnahvarf verði
 • reikna út orku sem hægt er að fá út úr efnahvarfi út frá íspennu rafhlöðu
 • sjá út möguleg kjarnahvörf út frá upplýsingum um kjarna og setja fram líkleg kjarnahvörf
 • vinna verklega æfingu frá grunni

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • aðlaga eigin námstækni að nýju námsumhverfi
 • nýta þekkingu úr efnafræði til að taka ákvarðanir, mynda sér skoðanir og taka þátt í umræðum sem byggja á þekkingu í efnafræði
 • öðlast yfirsýn yfir efnafræðina sem grein
 • velja og búa til efnafræðitilraun frá grunni.
Nánari upplýsingar á námskrá.is