EFNA2AE05 - Almenn efnafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: EFNA2AE05
Áfanginn er hugsaður fyrir þá nemendur á félags- og hugvísindabrautum sem hafa lokið grunnáfanganum EFNA1FH03 og vilja læra meira í efnafræði eða hugsa sér að fara í nám þar sem nauðsynlegt er að taka meiri efnafræði. Helstu efnisþættir eru: • Mólreikningar, hugtakið mól, tala Avogardos • Efnajöfnur og hlutföll • Lausnir, styrkur, fellingar • Rafeindaskipan • Efnatengi, jóna-, samgild-, málm- og skautuð tengi • Efnahvörf, sýrur og basar, oxun-afoxun • Lífræn efnafræði, grunnur að lífræna nafnakerfinu.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • grunnhugtökum í almennri efnafræði s.s. hugtakinu mól og vita hver tala Avogadrosar er
 • helstu efnahvörfum s.s. oxun-afoxun og sýru/basa hvörfum
 • hugtökum sem eru tengd sýru/basa hvörfum svo sem pH og títrun
 • nokkrum aðferðum til að efnagreina
 • lausnum, botnfalli, þynningu og mettun
 • muninum á jóna-, samgildum-, málm- og skautuðum tengjum
 • því sem einkennir lífræn efni, helstu flokkum þeirra og grunnhugtökum í nafnakerfi lífrænna efna

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • stilla efnajöfnur og ákvarða efnismagn út frá þeim og geta framkvæmt magnbundna útreikninga
 • reikna hefðbundin móldæmi, þar með talinn mólstyrk í lausnum
 • reikna hlutföll lausna, styrk og magn í fellingahvörfum
 • skera úr um hvernig efnatengi frumefni mynda og í hvaða hlutföllum þau mynda efnasambönd
 • skrifa rafeindaskipan frumefna og skilji fræðin að baki

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • auka þekkingu sína á efnafræði og tengja hana við daglegt líf og umhverfi
 • stilla upp efnajöfnum og vinna með þær í verklegum æfingum og við lausn verkefna
 • framkvæma verklegar æfingar samkvæmt vinnuseðli, s.s. títrun
 • geta skrifað rétt uppsetta skýrslu.
Nánari upplýsingar á námskrá.is