ÞÝSK2BE05 - Berlínaráfangi

berlínaráfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: ÞÝSK1ÞC05
Í áfanganum undirbúa nemendur nokkurra daga Berlínarferð. Þeir vinna verkefni um merkisstaði í borginni, lesa texta, horfa á myndefni og vinna verkefni tengd Berlín fyrir ferðina, í ferðinni og eftir að heim er komið. Hluti af vinnunni fyrir ferðina felst í upprifjun á orðaforða og málnotkun með áherslu á dagleg samskipti. Gerðar eru strangar kröfur um mætingu og verkefnaskil. Í ferðinni eru heimsótt söfn og ýmsir af þekktustu stöðum borgarinnar undir leiðsögn kennara og/eða leiðsögumanns. Nemendur áfangans greiða allan kostnað við ferðina.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • staðháttum, mannlífi og menningu í Berlín
 • ólíkum textagerðum, s.s. blaðagreinum, textum á netinu, kvikmyndum og hlustunarefni
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
 • notkun þýsku til að mæta markmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • afla sér hagnýtra upplýsinga, taka þátt í samræðum og skilja talað mál í algengum raunverulegum aðstæðum í daglegu lífi
 • lesa margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • segja frá á skýran hátt í nútíð og liðinni tíð og halda stuttar kynningar á undirbúnu efni með því að beita framburði og málnotkun á sem réttastan hátt
 • skrifa samfelldan texta, t.d. gera samantekt um tiltekið viðfangsefni og tjá sig um eigin upplifun og skoðanir
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn, svo sem orðabækur, við upplýsingaöflun og ritun texta

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur kynnt sér og tjá eigin skoðanir og persónulega reynslu
 • tjá sig á þýsku við ýmsar aðstæður í almennum samskiptum og leysa úr málum sem upp geta komið
 • tileinka sér aðalatriðin í samtölum og frásögnum
 • tileinka sér efni mismunandi texta
 • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
 • tileinka sér jákvætt viðhorf til Þýskalands og þýskunnar og hafa trú á eigin kunnáttu í faginu.
Nánari upplýsingar á námskrá.is