FRAN2YN05 - Yndislestur í frönsku

Yndislestur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: FRAN1FC05
Meginmarkmið áfangans er að nemendur lesi frönsku sér til ánægju og gagns og þjálfist í að nota tungumálið til að tala um efni sem þeir hafa lesið og kynnt sér. Áfanginn er að stórum hluta einstaklingsmiðaður þar sem nemendur velja að mestu það efni sem þeir vinna með. Hann hentar því vel þeim nemendum sem langar að efla og dýpka frönskukunnáttu sína á eigin forsendum og kynnast betur mannlífi og menningu frönskumælandi landa. Unnið verður með einfaldar skáldsögur, smásögur, ævintýri, ljóð, teiknimyndasögur, tímaritsgreinar o.fl. Einnig horfa nemendur á a.m.k. eina kvikmynd og fjalla um hana á svipaðan hátt og lesefnið. Í upphafi áfangans eru nokkrar hefðbundnar kennslustundir þar sem efnisflokkar og vinnubrögð eru kynnt. Eftir það vinna nemendur hver fyrir sig en geta leitað aðstoðar kennara. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð. Nemendur kynna verkefni sín í einkaviðtölum við kennara með reglulegu millibili eða skila skriflegum greinargerðum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ólíkum textagerðum, s.s. styttri skáldsögum, smásögum, teiknimyndasögum, ævintýrum, ljóðum og tímaritsgreinum
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • þeirri menningu sem er grunnur fyrir það lesefni sem kemur við sögu í áfanganum og tileinka sér jákvætt viðhorf til hennar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa margs konar texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt
 • skilja og túlka myndefni frá frönskumælandi löndum
 • kynna afmörkuð, undirbúin efni og taka þátt í samræðum um þau á frönsku
 • skrifa stutta samfellda texta, t.d. samantektir, draga ályktanir og tjá eigin skoðanir
 • nota hjálpargögn, svo sem orðabækur, við úrvinnslu texta

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • fjalla á nokkuð ítarlegan hátt, munnlega og skriflega, um efni sem hann hefur valið sér og tjá eigin skoðanir
 • ræða um efni sem hann hefur kynnt sér á frönsku
 • vinna sjálfstætt og skipulega
 • velja sér lesefni á hæfilegu þyngdarstigi og hafa trú á eigin kunnáttu.
Nánari upplýsingar á námskrá.is